pressrelease

Volvo ECR50D har kraft när det behövs

11 mar 2014

Volvos grävmaskin ECR50D med kompakt kort svängradie är en kraftfull maskin som är idealisk för förberedelse av byggplats, markarbete för anläggningar och arbetskraft. En högklassig 41,8 hk Volvo D2.6A-motor och ett avancerat hydraulsystem ger ECR50D snabb och kraftfull respons med smidig manövrering. Den maximala brytkraften är 36,12 kN medan den maximala grävkraften är 25,93 kN, vilket säkerställer utmärkta prestanda även för krävande tillämpningar.

ECR50D:s nya grävutrustning, inklusive en förbättrad bom och redskapsgeometri har även ett större arbetsområde för större produktivitet. Den maximala grävräckvidden är 6,29 m på det långa skaftet och 5,91 m på det korta skaftet. Samtidigt så ger schaktbladet, tack vare sin perfekt rundade design, slutarbete med precision – perfekt för jordsprängning, planering och utjämning. Med sin vikt på 5,0 ton hanterar denna maskin effektivt tunga laster med ökad stabilitet, balans och kontroll. Dragkraften har också förbättrats med 3,3 %. För optimerad rörelsehastighet och dragning finns den automatiska funktionen med två hastigheter, som ger föraren möjlighet att kontinuerligt köra maskinen i hög hastighet. När mer kraft behövs minskas hastigheten automatiskt.

Imponerande effektivitet
Grävmaskinen ECR50D är inte bara en maskin med kraftfulla prestanda, den är också mycket effektiv. Med den senaste tekniken inklusive Volvos unika ECO-arbetsläge och lastkännande hydraulik levererar ECR50D låg bränsleförbrukning med hög grävkraft och snabba operationstider. ECO-läget minskar bränsleförbrukningen med upp till 10 % utan prestandaförlust i de flesta driftsförhållanden, medan den lastkännande hydrauliken endast tillför kraft när det behövs. Detta säkerställer också smidig användning och exakt kontroll över utrustningen.Effektiviteten hos ECR50D förbättras ytterligare med det automatiska tomgångssystemet och den automatiska motoravstängningsfunktionen. Var och en minskar de varvtalet och stänger av motorn när reglagen eller maskinen har varit inaktiva under en viss förinställd tid. Dessa funktioner hjälper dig att minska onödig bränsleförbrukning och buller.

Inbyggd komfort
En bekväm förarmiljö ger naturligt högre produktivitet. Den branschledande Volvo FOPS 1 högst upp, TOPS- och ROPS-hytt ståtar med sikt åt alla håll genom stora glasytor, ergonomiskt placerade reglage och omkopplare, utmärkt ljudisolering samt överlägset ben- och huvudutrymme. Stolen och konsolerna är monterade på samma fjädring. De rör sig därför tillsammans och ger utmärkt stöt- och vibrationsabsorbering och en jämn körning. Den på flera sätt ställbara stolen har ergonomiska armstöd och en höjdväxlingsfunktion för bättre komfort och sikt.Kontrollerna är lätta att manövrera med simultan bomförskjutningsrörelse och fingertoppsstyrning av svängen som ger lätt och snabb maskinpositionering med enastående kontroll och komfort. Svängningen styrs av vänsterhandsspaken medan förskjutningsrörelsen styrs av en elektroproportionell rulle på högerhandsspaken.

Hytten är säker och lätt att komma åt tack vare dörrens breda öppning, halkskyddat steg och säkerhetshandtag med trepunktssystem. För att ytterligare ökar förarens komfort när han eller hon går in eller ut ur hytten så tiltar konsolen bakåt. ECR50D inkluderar även ett stöldskyddssystem som tillval. För att minska risken för stöld måste en kod anges via knappsatsen för att starta maskinen. Denna kod kan ändras eller inaktiveras via maskinhanteringssystemet.

Förenklad service
Den inneboende produktiviteten hos Volvo ECR50D beror inte bara på den bekväma förarmiljön utan även på den marknadsledande användbarheten som säkerställer maximal driftstid. Den sidoplacerade motorn tillsammans med de två gaskolvsförsedda huvarna med stor öppning garanterar säker och enkel åtkomst till alla komponenter och servicepunkter från marknivå. Kontrollpunkter, inklusive kontroll av motorns olje- och luftfilter (med ett serviceintervall på upp till 500 timmar), kylvätskenivå och bränslefiltrering är alla grupperade och gör att regelbundna underhållskontroller kan göras snabbare.Smörjpunkter (med ett smörjintervall på minst 50 timmar för alla smörjpunkter) och filter grupperas också på samma sida av maskinen. Med Volvos patenterade, flerfunktionella hydrauloljefilter uppstår filtrering när behållaren är helt eller delvis fylld och innan oljan returneras via avtappningsledningarna. Den genomskinliga skålen gör oljenivåkontrollerna enkla och tillåter tidig upptäckt av föroreningar – vilket möjliggör förebyggande underhåll innan skada uppstår. Den inneboende produktiviteten hos Volvo ECR50D beror inte bara på den bekväma förarmiljön, utan även på den marknadsledande användbarheten som säkerställer maximal driftstid.

Den sidoplacerade motorn tillsammans med de två gaskolvsförsedda huvarna med stor öppning garanterar säker och enkel åtkomst till alla komponenter och servicepunkter från marknivå. Kontrollpunkter, inklusive kontroll av motorns olje- och luftfilter (med ett serviceintervall på upp till 500 timmar), kylvätskenivå och bränslefiltrering är alla grupperade och gör att regelbundna underhållskontroller kan göras snabbare. Smörjpunkter (med ett smörjintervall på minst 50 timmar för alla smörjpunkter) och filter grupperas också på samma sida av maskinen. Med Volvos patenterade, flerfunktionella hydrauloljefilter uppstår filtrering när behållaren är helt eller delvis fylld och innan oljan returneras via avtappningsledningarna. Den genomskinliga skålen gör oljenivåkontrollerna enkla och tillåter tidig upptäckt av föroreningar – vilket möjliggör förebyggande underhåll innan skada uppstår.

Om ECR50D kräver mer än en rutinkontroll finns Volvos experter till hands med expertråd via ett omfattande nätverk av återförsäljare och tekniker. Tack vare vår kombination av lokal kunskap och global erfarenhet kan Volvo tillhandahålla en rad kundlösningar – från Volvo originaldelar till avancerad maskinövervakningsteknik – så att den totala ägarkostnaden minskar och lönsamheten ökar genom hela maskinens livslängd.

Plug and play
Volvo kan även tillhandahålla ett urval perfekt anpassade redskap till ECR50D som ökar dess produktivitet ytterligare, genom att möjliggöra för den att effektivt utföra ett bredare urval arbeten. Alla hydraulanslutningar är redan installerade så att föraren enkelt kan ”plug and play”. Med hjälp av knappsatsreglagen inne i hytten kan föraren enkelt justera de extra hydraulflödena och dra nytta av korrekt hastighet och kraft för optimal användning av redskapen. Knappsatsen har fyra förprogrammerade, justerbara inställningar som kan anpassas för att passa redskap och individuella behov.Flöden kan ändras individuellt i varje riktning. Föraren kan även justera riktningen och antalet hydraulflöden med hjälp av fingertoppsrullen, vilket förenklar användning. Det finns inga extra fotpedaler vilket ökar benutrymmet i hytten. Maximalt flöde kan skickas till redskapet genom att trycka på en knapp på styrspaken.

Volvo kan även tillhandahålla ett urval perfekt anpassade redskap till ECR50D som ökar dess produktivitet ytterligare, genom att möjliggöra för den att effektivt utföra ett bredare urval arbeten. Alla hydraulanslutningar är redan installerade så att föraren enkelt kan ”plug and play”. Med hjälp av knappsatsreglagen inne i hytten kan föraren enkelt justera de extra hydraulflödena och dra nytta av korrekt hastighet och kraft för optimal användning av redskapen.

Knappsatsen har fyra förprogrammerade, justerbara inställningar som kan anpassas för att passa redskap och individuella behov. Flöden kan ändras individuellt i varje riktning. Föraren kan även justera riktningen och antalet hydraulflöden med hjälp av fingertoppsrullen, vilket förenklar användning. Det finns inga extra fotpedaler vilket ökar benutrymmet i hytten. Maximalt flöde kan skickas till redskapet genom att trycka på en knapp på styrspaken.

Genom att föraren helt enkelt trycker ner den hydrauliska snabbkopplingen kan föraren enkelt ändra uppgifter och byta redskap utan att lämna hytten. Detta snabba och effektiva system ökar mångsidigheten och produktiviteten samtidigt som det uppfyller de senaste säkerhetsbestämmelserna.

Samtidigt plockar Volvos särskilda snabbkopplingar upp Volvos hydraulredskap som exempelvis rivningsaggregat, griparmar och skopor för användning både i frontskyffeln och normal grävmaskinsposition. Med funktioner och egenskaper som är perfekt matchade formar grävmaskinen och redskapen en solid, pålitlig enhet som levererar maximal produktivitet, lönsamhet och säkerhet.

Nyckelspecifikationer:

specs

 


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462