pressrelease

Volvo L180HHL höglyftande hjullastare når nya höjder

10 mar 2014

Den höglyftande hjullastaren L180HHL, komplett med valfri timmergrip från Volvo, är utformad för att kunna lyfta högre än någon annan vid timmerhantering. Med Volvos unika high-lift system kan L180HHL inte bara stapla timmerstockar högt och därigenom maximera utrymmet på timmerupplaget, utan hanterar dem också snabbt och säkert, för effektiv lastning och avlastning. Tack vare maskinens överlägsna stabilitet ökar också hastigheten och säkerheten i varje arbetscykel, vilket gör att maskinen kan köra snabbt när den transporterar en last.

Oavsett om den rör sig eller står stilla har föraren utmärkt kontroll över lasten hela tiden, till och med vid hantering av stockar som ligger mitt i en hög. Med hjälp av den roterande timmergripen kan föraren luta och rotera timmergaffeln i valfri vinkel så att stockarna kan greppas och lyftas på säkraste och mest effektiva sätt. Dessutom motverkar enhetens inbyggda dämpningsfunktion att lasten börjar svänga, vilket gör hanteringen ännu mer säker och exakt. Vid arbete på ovanligt ojämn mark tar lastarmsfjädringen upp stötarna så att svängningarna i lasten minskar och förarens komfort ökar. Föraren får också en bekvämare resa tack vare ett skönt säte och vibrationsskydd inne i den rymliga ROPS/FOPS-certifierade hytten. De ergonomiskt placerade reglagen och den låga bullernivån i hytten hjälper också till att öka förarens komfort så att han/hon kan arbeta produktivt under hela skiftet.

Effektiv och miljövänlig
L180HHL är inte bara en exceptionellt produktiv maskin – den är också förvånansvärt bränslesnål. Med Volvos senaste Steg IV-teknik uppfyller den kraftfulla D13J-motorn strikta utsläppskrav samtidigt som den levererar hög prestanda och låg bränsleförbrukning. Motorns bränsleekonomi förbättras sedan ytterligare tack vare Volvos perfekt matchade drivlina och intelligenta hydraulik, som ger kraft endast vid behov. Den lastkännande hydrauliken säkerställer också snabb respons för överlägsen kontroll över lasten samt kortare cykeltider. En annan intelligent funktion är RBB (Reverse By Braking) som automatiskt ansätter färdbromsen när föraren ändrar maskinens färdriktning. Detta gör inte bara att du sparar bränsle utan minskar även belastningen på drivlinan, vilket i sin tur ger komponenterna längre livstid. I Volvos Optishift-teknik kombineras RBB-funktionen med en momentomvandlare med lock up-funktion så att en direkt drivning skapas mellan motorn och transmissionen. Detta gör att kraftförlusten i momentomvandlaren elimineras och bränsleförbrukningen minskas med upp till 18 %. Eco-pedalen minskar också bränsleförbrukningen tack vare ett mekaniskt mottryck som uppmuntrar föraren att lätta på gasen när motorns varvtal är på väg att överskrida det optimala driftområdet.

Hög tillgänglighet, minimalt underhåll
Ägarna kommer inte bara att märka att bränslekostnaderna minskar – de kan också se att utgifterna för service och reservdelar sjunker tack vare maskinens hållbara konstruktion. Batterierna är underhållsfria, liksom bakaxelns vaggor, som är utrustade med permanentsmorda bussningar och lager. Slitaget på maskinen minskar, tack vare ett centralsmörjningssystem som kan ställas in beroende på användningsområde. En hydrauldriven kylfläkt skyddar också maskinens viktiga komponenter från överhettningsskador. Fläkten aktiveras automatiskt vid behov, vilket begränsar förbrukning och buller – och den kan köras i motsatt riktning för att rengöra kylenheterna. För extra säkerhet finns ett brandsläckningssystem som tillval. Detta består av upp till 16 munstycken som aktiveras automatiskt i motorrummet. Systemet är specialbyggt för Volvos hjullastare och kan även aktiveras manuellt inifrån eller utifrån hytten.

Enkel service
Dagliga servicekontroller kan utföras snabbt och enkelt, tack vare grupperade servicepunkter, vilket gör att maskinens drifttid kan maximeras. Hela hytten kan lutas i 35 eller 70° via en hydraulpump, för att göra de viktiga komponenterna lättåtkomliga. Den breda motorhuven öppnas elektriskt så att föraren och teknikern inte behöver hjälp. Servicekontrollerna förenklas också i situationer med dålig belysning, tack vare maskinens instegs- och arbetsbelysning med LED-lampor som lyser upp hytt och omgivning för att öka säkerheten vid i- och urstigning.

För de sällsynta fall då en L180HHL hjullastare kräver mer än en rutinkontroll finns Volvos experter till hands med expertråd via ett omfattande nätverk av återförsäljare och tekniker. Tack vare vår kombination av lokal kunskap och global erfarenhet kan Volvo tillhandahålla en rad kundlösningar – från Volvo originaldelar till avancerad maskinövervakningsteknik – så att den totala ägarkostnaden minskar och lönsamheten ökar genom hela maskinens livslängd.

Viktiga specifikationer:

l180hhl


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462