pressrelease

Nya Volvo EC140E erbjuder branschledande effektivitet och komfort

01 jun 2015

Grävmaskinen EC140E från Volvo Construction Equipment är fullspäckad med den senaste tekniken för att minska bränsleförbrukning och utsläpp – samtidigt som den har en av de mest bekväma och produktiva förarmiljöerna på marknaden.

Den nya Volvo EC140E är utrustad med en stark Volvo D4-motor som uppfyller Steg IV och gör att kunderna kan minska sin bränsleförbrukning och sina utsläpp, men ändå få den konsekvent höga kvalitet och pålitlighet som de väntar sig från Volvo Construction Equipment (Volvo CE). Den starkare motorn tillsammans med pumpens ökade ingångseffekt ger mycket bra respons vid manövrering och körning, vilket leder till lägre förbrukning, snabbare cykeltider och högre produktivitet. Hydraulsystemet, i kombination med det helt elektriska reglersystemet och det avancerade ECO-läget har optimerats för att matcha motoreffekten, minska kraftförlusterna och förbättra kontroll och responstid. Huvudmanöverventilen och programvaran bygger vidare på den redan överlägsna manövrerbarheten och förbättrar bränsleekonomin tack vare jämna och smidiga manövrar.

En bomflytfunktion gör att pumpkraften för sänkning av bommen kan sparas eller användas till andra funktioner, medan den automatiska avstängningsfunktionen för motorn ger ännu lägre förbrukning tack vare att motorn stängs av efter en inställd tid (fem minuter som standard).

Grävmaskinen EC140E har en branschledande hytt som är rymlig och bekväm, och föraren har allt som behövs inom räckhåll. Detta främjar inte bara förarens hälsa och välbefinnande, utan även hans/hennes produktivitet – helt utan ansträngning. Alla maskingränssnitt – inklusive manöverspakar, knappsats, panel och LCD-skärm – är ergonomiskt utformade för optimal kontroll och effektivitet. Antalet knappar har reducerats och klimatregleringen integrerats i knappsatsen för enklare justeringar. Extra praktiskt är det att funktioner som vindrutetorkare, kameror, autotystning och power max kan tilldelas en genvägsknapp på joysticken. På så sätt kan föraren välja en funktion utan att behöva avbryta arbetet.

Förutom en backkamera erbjuder Volvo EC140E även en sidokamera (tillval) som täcker in förarens döda vinkel. Båda kamerornas vyer kan visas på färgskärmen. Detta gör arbetsmiljön säkrare både för förare och markpersonal. En annan viktig säkerhetsfunktion är säkerhetsbältets varningssignal och varningslampa som utlöses om tändningsnyckeln vrids om innan säkerhetsbältet är fastspänt.

Konstruerad för hållbarhet

Alla de bränslebesparande och produktivitetshöjande funktionerna på EC140E skulle vara värdelösa om de inte gick att lita på. Därför är kvalitet och driftsäkerhet den högsta prioriteten när vi konstruerar Volvo-maskiner. Arbete i svåra förhållanden innebär att varje komponent är viktig. Därför lägger vi mycket tid på detaljerna i varje steg av både produktutvecklingen och tillverkningen. Till exempel används silikonfogar för att hindra rost, och vattentäta kabelsatser och anslutningar installeras. Extra kraftiga gångjärn används till dörrarna och skydden för rambelysningen fästs med bultar.

Om grävmaskinen mot förmodan skulle tippa och slå runt ser den ROPS- och ISO-godkända förstärkta stålstrukturen i hytten till att föraren är skyddad. Mellanhjulen, kedjelänkarna och över- och underrullarna på undervagnen är byggda för att stå emot tuffa element och terräng, medan den intelligent konstruerade X-formade nedre ramen ger jämn viktfördelning och ökar stabiliteten och hållbarheten så att skador från sten och skräp undviks. Den robusta bom- och skaftkonstruktionen på Volvo EC140E omfattar interna plattor som är placerade så att de stöttar tryckpunkter och garanterar applikationernas räckvidd.

På detta sätt fördelas belastningen på de punkter på bom och skaft som utsätts för hög belastning för att garantera maximal produktivitet under lång tid. Alla dessa funktioner hjälper till att garantera maximal drifttid och livslängd för maskinen.

Enkelt underhåll

Den utmärkta drifttiden och livslängden för Volvo EC140E underlättas också av hur enkelt och snabbt såväl rutinkontroller som proaktiva servicekontroller kan utföras. Skyddsräcken och halkfria stålplåtar hjälper till att hålla underhållspersonalen säker när de kontrollerar hydraultank, bränsletank och AdBlue®/DEF (Diesel Exhaust Fluid), medan de grupperade filtren enkelt nås från marknivå via en bred lucka. Kylvätskekylaren, laddluftkylaren och hydrauloljekylaren nås också via samma lucka och sitter sida vid sida i ett enda lager för att maximera effektiviteten, minska blockeringar och underlätta rengöring.

Som extra trygghet visas meddelanden på färgskärmen för att påminna om diagnostiska kontroller. Separata serviceintervaller finns för motorolja/filter, bränslefilter/vätskeavskiljare, hydraulolja och hydrauloljefilter.

Många olika redskap

Drifttiden för Volvo EC140E förbättras också tack vare maskinens otroliga mångsidighet. Volvo har lyssnat till kundernas behov och byggt en maskin som inte bara klarar en rad olika applikationer genom enkla byten mellan olika redskap, utan utför dem alla med konsekvent ojämförbar kvalitet. Grävmaskinen kan anpassas för en mängd olika hydraulledningar som fabriksmonteras med ledningar för såväl hydraulhammare och skärredskap (X1) som för roterande redskap (X3). Toppmoderna extraledningar ger korrekt flöde och tryck för specialredskap som gräsklippare, fräsar, skärredskap, krossar och tiltrotatorer. Val mellan en- eller tvåpumpsflöde hjälper till att maximera produktivitet och lönsamhet.

Ett redskapshanteringssystem hjälper förarna att hålla ordning på alla de olika inställningar som krävs. Föraren kan förinställa och justera hydraulflödet och trycket för upp till 20 olika redskap, så att grävaren kan vara tillbaka i arbete så snabbt som möjligt efter ett redskapsbyte.

Se specifikationer Volvo EC140E grävmaskin


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462