pressrelease

Swecon anpassar Eco Operator-utbildningen efter olika branscher

02 jun 2015

Mer pengar kvar i kassan, färre servicetimmar på maskinerna och en bättre arbetsmiljö för förarna. Nu växlar Swecon upp Eco Operator-utbildningen och anpassar den efter olika branscher.

– Utbildningen var bra som den var men nu kan företagare välja en utbildning som är mer skräddarsydd för det företaget arbetar med, berättar Martin Karlsson, ansvarig för Eco Operator.

Utbildning på tre ben

Eco Operator-utbildningen, som syftar till att få förare att bli mer produktiva och sänka bränslekostnaden, står hädanefter på tre ben; industri, produktion och anläggning. Grunden är densamma men materialet och innehållet i kurserna skiljer sig åt till viss del.

– Om du håller på med timmer och vi visar material från en bergtäkt så känns det väldigt långt bort; ”de visar en bergtäkt och dumper men jag lastar ju på en lastbil”. Gäller det hantering av timmer så utgår vi ifrån just det. Handlar det däremot om en soptipp så diskuterar vi det arbetet, förklarar Martin Karlsson.

Olika branscher innebär alltså olika utbildningspaket. Återvinningscentraler, timmerhantering, sågverk och soptippar till exempel hamnar under kategorin industri medan bergtäkter och grustag, där det handlar om större massaförflyttning, landar under produktion. För byggen, stora som små, erbjuds utbildningspaketet anläggning.

Bidra till bättre miljö

Oavsett kategori eller utbildningspaket är målet detsamma; att med tips och tricks bidra till en bättre miljö, förbättra arbetsmiljön för förarna och, inte minst, att öka lönsamheten.

– Förarna får lära sig hur maskinerna kan användas på ett mer produktivt sätt så att det blir mer pengar kvar i kassan. Det kan handla om att fylla skopan på rätt sätt och få till effektivare lastcykler, berättar Martin Karlsson som också förklarar att en del förare lever kvar i det gamla med högre varv på maskinerna. Med dagens motorer kan man arbeta på lägre varv och på så sätt spara bränsle.

– Jag har själv kört olika maskiner och vet att man lätt vrider på gasen när man till exempel ska lyfta tungt men med Volvos maskiner ska man istället dra ner på varven. Med lägre varv blir maskinen starkare.

Även om man har arbetat länge som förare så finns det alltså funktioner och finesser som man inte känner till men som gör arbetet lättare. Aha-upplevelser som gynnar såväl miljön, föraren som pengakassan.


FAKTA ECO OPERATOR-UTBILDNING:

  • En analys av arbetsplatsen och flödet utförs och presenteras i en produktivitets- och kostnadsstudie
  • Maskinens bränsleförbrukning per timme analyseras samt hur de olika arbetslägena används av föraren
  • Förarna genomför en teoretisk del vilken ger fördjupande kunskaper i körsätt och produktivitet
  • Praktisk utbildning utförs på innehållet från teorin
  • Individuell coachning erbjuds efter önskemål från föraren
  • Uppföljning sker efter utbildningen. En ny avläsning görs av maskinerna och en jämförelse görs före och efter utbildning
  • Rapport av informationen sammanställs och skickas till ägaren av maskinerna, eventuella förslag till förbättringar ges

 
För mer information, vänligen kontakta;

Martin Karlsson
Ansvarig Eco Operator
martin.karlsson@swecon.com
072-554 88 25

Läs mer på www.swecon.se/ecooperator


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462