pressrelease

​Volvo kraftsamlar i Förbifart Stockholm

20 nov 2015

Förbifart Stockholm är det största infrastrukturprojektet i Sverige någonsin. Volvo Lastvagnar, genom återförsäljaren Volvo Truck Center, och Volvo Construction Equipment, genom återförsäljaren Swecon, samordnar sina resurser för att ge entreprenörerna maximal uppbackning.

– Vår gemensamma kundtjänst ska vara bemannad dygnet runt, veckans alla dagar. Service och tillgänglighet har högsta prioritet, säger Christer Söderberg vd på Swecon.

Volvo Lastvagnar, Volvo CE och Volvo Financial Services (VFS) är syskonföretag i den stora Volvofamiljen. Volvos maskiner och lastbilar syns ofta på samma arbetsplatser och de har, tillsammans med VFS och de svenska återförsäljarna Volvo Truck Center och Swecon, samarbetat i olika projekt.

– Förbifart Stockholm är ett gyllene tillfälle att fördjupa vårt samarbete. Vi har många gemensamma kunder, vi finns på samma arbetsplatser och vi har en liknande eftermarknad. Tillsammans kan vi ge ett unikt starkt erbjudande, säger Jan Willander, regionchef på Volvo Truck Center i Stockholm.

Tankar har funnits på att fördjupa samarbetet – men det blev mer konkret först när det stora infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm började ta form.

– Man kan säga att Förbifart Stockholm fick oss att gå från ord till handling, säger Christer Söderberg på Swecon.

Kompetens och service

Grunden för erbjudandet är de båda bolagens närvaro i Stockholms- och Mälarregionen med närmare 180 servicetekniker, ofta med överlappande kunskaper, samt elva verkstäder. Till det ska läggas 30 välutrustade servicebilar som snabbt kan ge hjälp på plats.

– Med våra maskiner, vår kompetens och vår tillgänglighet erbjuder vi något som ingen kan matcha. Vi lovar kunden tillgänglighet dygnet runt, det är oerhört viktigt för att kunna klara deadlines och lönsamhetskrav, säger Per-Erik Lindström, vice president för Volvo CE Hub North.

Även om samarbetet mellan två stora serviceorganisationer kan vara knepigt i början, delar alla inblandade ett tydligt mål: det ska vara enkelt för kunden. Under dagtid har Swecons och Volvo Truck Centers kunder sina respektive telefonnummer till kundtjänst. Kvällar, nätter och helger delar de på en bemannad kundtjänst.

Alltid nåbara

– Vi ska alltid vara nåbara på servicesidan. Nu handlar det om Förbifart Stockholm, men det är dit utvecklingen går rent generellt, säger Christer Söderberg.

För Hans Börjesson, Sverigeansvarig på Volvo Lastvagnar, är detta samarbete inte en engångsföreteelse, utan början på ett nytt sätt för Volvo Truck Center och Swecon att jobba ihop och dra nytta av varandras styrkor.

– Vi kommer att lära oss mycket under projektets gång. Det kommer vi att ha nytta av i framtiden i andra stora projekt som exempelvis Västlänken i Göteborg.

Fakta Förbifart Stockholm

+ En förbifart för Stockholm har diskuterats sedan mitten av 60-talet. I september i år, efter många överklaganden och turer, hade samtliga 13 detaljplaner i Förbifart Stockholm vunnit laga kraft.

+ Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm på 21 kilometer, varav 18 kilometer går i tunnel, och ska ha en restid på knappt 15 minuter.

+ Den nya leden binder samman de södra och norra delarna av Stockholm, avlastar Essingeleden och minskar risken för störningar i Stockholms trafiksystem.

+ Förbifart Stockholm beräknas kosta 28 miljarder kronor i 2009 års prisnivå och tar tio år att bygga.

Fakta Swecon Anläggningsmaskiner AB

+ Swecon Anläggningsmaskiner AB är rikstäckande återförsäljare av Volvo Construction Equipment i Sverige. Vi finns representerade med över 400 anställda på drygt 40 orter i landet. Sweconkoncernen finns även representerad i de baltiska länderna samt delar av Tyskland.

+ Swecon erbjuder dig ett komplett sortiment av anläggningsmaskiner, finansiering, utrustning, reservdelar, service och support.

+ Swecon Anläggningsmaskiner AB ägs av Lantmännen och omsätter cirka 2,5 miljarder kr (2014).

Fakta Volvo Truck Center Sweden AB

+ Volvo Truck Center Sweden AB är Sveriges ledande återförsäljare av Volvolastbilar. Du hittar våra 21 anläggningar i och runt storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

+ Vi erbjuder service och reparation av lastbilar och bussar, försäljning av nya Volvolastbilar, begagnade lastbilar och bussar samt tilläggstjänster som uthyrning av transport- och lastbilar samt försäljning av nya och begagnade reservdelar.

+ Volvo Truck Center är ett helägt dotterbolag inom Volvokoncernen.


För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Rigö
Swecon Anläggningsmaskiner AB
Chef Marknadskommunikation
tel: 010 - 556 34 62
e-post: fredrik.rigo@swecon.com
Jan Strandhede
Volvo Lastvagnar Sverige
PR- & Informationsansvarig
tel: 031 - 323 37 15
e-post: jan.strandhede@volvo.com.

Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462