pressrelease

Grönt ljus för HVO i Volvos anläggningsmaskiner

15 feb. 2016

HVO-bränsle är förnyelsebar diesel som är framtagen för att kunna ersätta eller blandas i vanlig diesel. Bränslet framställs i en industriell process av vegetabiliska och animaliska fetter, som till exempel rapsolja eller slakteriavfall. Och det fungerar precis som vanlig diesel men minskar de fossila koldioxidutsläppen med upp till 90 procent, beroende på vilken råvara som har använts.

Enkelt att använda

HVO uppfyller den amerikanska bränslestandarden ASTM D975 och sånär som på densiteten faller det även inom ramen för den europeiska standarden EN590. HVO blir därmed ett väl fungerande alternativ till RME, rapsmetylester, som är ett biobaserat förnybart bränsle.

– Vid användning av RME behöver motorn anpassas för att det ska fungera, till exempel kan man behöva göra dubbla oljebyten. För kunder med moderna maskiner har det här blivit ett problem men med HVO är det inte alls krångligt. Du behöver bara tanka, inget annat, förklarar Mikael Nordell.

HVO-bränslet distribueras via befintliga dieseldepåer, med samma typ av tankar och munstycken. HVO har även god köldtålighet och drabbas heller inte av biologisk tillväxt i bränslet vid längre lagringstider. Det är dessutom fritt att blanda vanlig diesel med HVO.

Nya tider – nya krav 

Efterfrågan på HVO är och har varit stor. Att det nu har getts klartecken för det betyder mycket, bland annat för alla de kommuner som arbetar med att minska sina koldioxidutsläpp.

– Med HVO ges kommuner och företag en chans att miljöprofilera sig och det ligger i tiden, berättar Mikael Nordell och fortsätter:

– Många företag lägger såväl stora resurser som pengar på att miljöprofilera sig och även bland mindre företag börjar det här bli intressant. Dessutom har flera kommuner som krav, gentemot entreprenörer, att bränslet ska vara ett miljöanpassat alternativ.

Intresset för HVO är stort, upplever Mikael Nordell.

– Det blir bara större och större. Jag får frågor om det varje vecka, både från våra säljare och direkt från kunder.


VAD ÄR HVO?

HVO, hydrerade vegetabiliska oljor, är förnyelsebar diesel som framställs av vegetabiliska och animaliska fetter. HVO fungerar precis som vanlig diesel men minskar de fossila koldioxidutsläppen med upp till 90 procent, beroende på råvara.


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462