pressrelease

​TYA och Swecon samarbetar om utbildning

25 apr 2016

Swecon Anläggningsmaskiner och TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, inleder ett samarbete när det gäller utbildning i sparsam körning. Tillsammans ska de utbilda coacher i sparsam körning som på sina företag ska arbeta för ett körsätt som minskar bränsleförbrukningen och miljöbelastningen, förbättrar arbetsmiljön samt minskar slitaget på maskinerna.
– Swecon och TYA kompletterar varandra mycket bra i den här satsningen. Det här är en utbildning som vi tror mycket på, säger Maria Themptander, projektledare på TYA.

TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. Syftet med TYA är att aktivt bidra till att utveckla kompetens och arbetsmiljö inom branschen, höja dess status och därmed medverka till ökad produktivitet och lönsamhet.

En del av TYA:s utbildningspaket handlar om sparsam körning. Konceptet togs först fram för lastbilar, men överfördes för några år sedan till att även gälla arbetsmaskiner som exempelvis truckar, skogsmaskiner, traktorer och hjullastare. Verksamheten hittills har enbart bestått av teoretisk utbildning för så kallade SKA-coacher (sparsam körning arbetsmaskiner) som i sin tur fått ansvar att ta kunskaperna vidare medarbetarna på det egna företaget.

Praktiska övningar

– Vi har fått bra resultat, men det har funnits önskemål om att även ha en praktisk del i utbildningen. Dels blir de teoretiska kunskaperna tydligare med praktiska övningar, dels blir det enklare att ta kunskapen vidare till andra med handfasta tips och råd, säger Maria Themptander.

På en konferens träffade hon Martin Karlsson, utbildningsansvarig på Swecon, och de upptäckte ganska snart att ett samarbete var naturligt och bra för båda parter. Att TYA:s teoretiska utbildning skulle kunna kompletteras med en praktisk utbildning som Swecon ansvarar för.

”Jättelyft”

– Swecon har ju lång erfarenhet av sin lyckade utbildning Eco Operator. Dessutom får vi tillgång till bra utbildningslokaler hos Swecon i Eskilstuna och inte minst Volvo democenter som ligger alldeles intill. Jag tror att det här blir ett jättelyft för våra SKA-kurser.

I höst är den första två dagar långa SKA-utbildningen i Eskilstuna planerad enligt den nya modellen. Martin Karlsson på Swecon ser fram emot det nya samarbetet.

– Det är väldigt roligt att allt fler upptäcker och värdesätter den kunskap och de utbildningar Swecon erbjuder.

Swecon Utbildning och Martin Karlsson finns på plats för att svara på frågor och ge ytterligare information om utbildningsprogrammen på Svenska Maskinmässan 2016, den 2-4 juni på Solvalla.


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462