pressrelease

Volvo P4820D asfaltläggare - från innerstad till motorväg

22 apr 2016

Den nya kompakta asfaltläggaren P4820D ABG har funktioner som är vanligare på större Volvoläggare, så att den kan hantera både små jobb i innerstaden och större projekt utanför staden. Och med asfalteringsbredder på 2 till 6,5 meter är det en kompakt maskin med mycket stor potential.

Nya P4820D ABG från Volvo Construction Equipment är en mycket mångsidig läggare som kan användas i de flesta applikationer, oavsett om det gäller att asfaltera gångbanor, parkeringar, privata uppfarter, stadsgator, landsvägar, grusvägar eller till och med motorvägar. P4820 ABG är enkel att manövrera och tack vare att den har den senaste avancerade asfaltläggartekniken är den perfekt för många olika typer av jobb.

Tack vare den kompakta storleken på P4820D ABG kan även annan utrustning transporteras på samma fordon. För att minska transporthöjden kan taket och avgasröret enkelt höjas och sänkas. På så sätt undviker du omvägar om den behöver transporteras under broar eller genom tunnlar på väg till arbetsplatsen.

Trågets stora kapacitet ger oavbruten materialförsörjning och håller läggaren i rörelse med konstant hastighet, med färre stopp och starter. Detta ger en jämnare yta. En hydraulisk frontplåt hjälper till att tömma trågets främre område för att undvika spill och manuell rengöring.

Den långa undervagnen på P4820D ABG – med automatiskt bandspänningssystem – är mycket robust och har förbättrats ytterligare för oslagbar driftsäkerhet. Den nya modellen med bultade gummilarver och en livstidssmord larvkedja ger bättre markkontakt jämfört med konkurrenterna.

Full kontroll

Ett avancerat elektroniskt hanteringssystem (EPM – Electronic Paver Management) optimerar läggaren för specifika applikationer och ger bättre övergripande kontroll över maskinen så att föraren kan fokusera på jobbet. P4820D ABG har en funktion för inställningshantering som gör att föraren kan lagra och spara anpassade inställningar för individuella projekt, för att få konsekvent kvalitet från jobb till jobb. När liknande asfalteringsprojekt dyker upp kan föraren hämta sparade parametrar i EPM 3, vilket förenklar inställningsprocessen så att läggningen kan komma igång snabbt. Under pågående asfaltering kan inställningarna finjusteras för att optimera produktivitet och kvalitet.

Föraren har helt obehindrad sikt runt läggaren, tråget, snäckskruven och skriden, vilket ger bättre prestanda och kvalitet. Det bekväma förarområdet minskar trötthet och möjliggör längre och mer fokuserat arbete, samtidigt som den plana plattformen minskar risken att snubbla. Däcket har halkskyddsplåtar och ledstänger så att du säkert kan ta dig runt maskinen.

Ledande på bränsleekonomi

Volvo ligger i framkant när det gäller teknik som sänker bränsleförbrukningen och förbättrar maskinens effektivitet. Volvos steg IV- och steg IIIA-motorer är kraftfulla och effektiva – konstruerade för att sänka bränsleförbrukningen och öka produktiviteten. Det nya intelligenta elektroniksystemet från Volvo har ett Eco-läge som standard, som anpassar motoreffekten under asfaltering och därmed förlänger motorns och komponenternas livslängd. Eco-läget kan sänka bränsleförbrukningen med upp till 30 % för effektivare asfaltläggning, medan EPM 3 övervakar den genomsnittliga bränsleförbrukningen och visar den dagliga bränsleförbrukningen och återstående körtid.

Alla Volvoläggare är konstruerade så att de arbetar med anmärkningsvärt låg ljudnivå. Genom att anpassa motoreffekten till det faktiska behovet minskar Eco-läget bullernivån ännu mer. Denna funktion är särskilt användbar i stadsmiljöer eller bostadsområden där det finns restriktioner för ljudnivån. Den hydrauldrivna, elektroniskt reglerade kylfläkten reglerar sin hastighet efter behovet, vilket leder till lägre bränsleförbrukning och ännu lägre ljudnivå.

Läggarens hydraulsystem är anpassat till Volvomotorn för att ge hög prestanda, låga utsläpp samt låg bränsleförbrukning och bullernivå. Att reglera motorvarvtalet på ett intelligent sätt ger inte bara en mycket effektiv maskin, utan också gott om extra kraft för att enkelt kunna hantera även de tuffaste applikationer. Hydraulsystemet genererar samma kraftfulla prestanda samtidigt som mindre bränsle förbrukas.

Sex LED-arbetslampor är standard och underlättar driften i förhållanden med dåligt ljus. Två lampor lyser framåt, två lyser upp området bakom maskinen och det finns även två ytterligare sidolampor för att förbättra sikten och produktiviteten. Belysningen kan dessutom utökas med upp till 10 LED-lampor eller glödlampor som tillval.

Branschledande skridar

Volvos skridar är utformade för att ge bästa möjliga asfalteringskvalitet, enhetlighet och jämnhet. Dessa branschledande skridar är mångsidiga och effektiva och kan hantera många olika material i läggningsbredder på upp till 6,5 meter. Dessutom behövs avsevärt mindre packning efteråt, tack vare maximal förkompaktering.

Två skridmonterade styrenheter ger förarna enkel tillgång till skriden och justeringsinställningarna. Med skridens styrenhet (SCU) kan föraren enkelt reglera skridfunktioner och materialflöde. Den nydesignade skridstyrenheten är flexibel och kan roteras i alla riktningar, samt flyttas uppåt och nedåt för att underlätta användning för föraren.
Förlängningar kan sättas på (eller tas bort) på bara några minuter, utan specialverktyg, tack vare Volvos snabbkopplingssystem. På så sätt blir det enkelt att anpassa maskinen till olika förhållanden. Volvos skridar har fyra styrrör för varje hydraulikförlängning. De styva rören samverkar för att hindra skridförlängningarna från att vridas när de utsätts för höga krafter. Detta ger en enhetligt packad och jämn yta.

Skridens stampar är eluppvärmda för bättre prestanda och jämn yta. Stampen är helt härdad, vilket förlänger komponentens livslängd. Stamparna kan enkelt bytas ut, vilket ger längre drifttid samtidigt som den effektiva förkompakteringen bibehålls.

Service av senaste modell

För att hålla maskinerna effektiva och förlänga livslängden erbjuder Volvo ett antal finesser som underlättar regelbunden, snabb och enkel service. På EPM 3 visas ett automatiskt hanteringssystem som underrättar föraren om planerat och nödvändigt underhåll. Föraren får meddelanden om rutinunderhåll, dagliga kontroller, kommande service och eventuellt försenat underhåll. Systemet lagrar information och registrerar servicehistorik. Dessutom kan driften optimeras tack vare att informationssystemet MATRIS som finns ombord spårar aktivitetsegenskaper och identifierar förbättringsområden – vilket leder till bättre ekonomi och minskat slitage. Volvoåterförsäljarna kan tillhandahålla expertanalys av maskinens drift via detta verktyg.

Förbättrad serviceåtkomst från plattformen ger enklare underhåll, minskar stilleståndstiden och minimerar driftkostnaderna. Allt dagligt rutinunderhåll och bränslepåfyllning kan utföras snabbt från plattformen, vilket sparar tid för föraren.

Se specifikationer för Volvo P4820D


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462