pressrelease

Fem nya appar utökar det inbyggda informationssystemet Load Assist

24 apr 2020

Load Assist från Volvo Construction Equipment (Volvo CE) är samlingsbegreppet för en serie maskinstyrningsapplikationer som är specifikt framtagna för hjullastare från Volvo CE. Dessa appar styrs via Volvo Co-Pilot – det prisbelönta gränssnittet i hytten, med en 10-tums högupplöst pekskärm. Load Assist-systemet introducerades först 2016, och hade initialt appen On-Board Weighing för lastvägning. 2019 utökades Load Assist till att omfatta Operator Coaching, ett branschledande verktyg som ökar förarprestanda genom att ge vägledning om hur man arbetar på ett effektivt sätt. Och nu 2020 finns det ännu fler appar. Ovanpå detta är Load Assist kompatibelt med ännu fler hjullastare från Volvo CE – L60H och hela vägen till L350H*.

De fem nya apparna syftar till att underlätta användningen samt öka säkerheten och den övergripande effektiviteten på arbetsplatsen. Uppgifter som tidigare behövde göras manuellt eller krävde att förarna klev ur hytten kan nu bekvämt automatiseras från hytten. De fem nya apparna är:


Appen för övervakning av däcktryck

WLO_H_series_Updates_Reduce_TCO

Volvo Co-Pilot-pekskärmen visar nu däckens tryck och temperatur i realtid. Att hålla sig inom rätt däcktryck är en förutsättning för bästa säkerhet, bränsleeffektivitet och drifttid. Varje däck övervakas oberoende och tryckgränser (högt/lågt) ställs in per axel. Om något av de individuella däcken hamnar utanför de inställda parametrarna uppmärksammas föraren – larmgränser visas som nominella värden och i procent. Ett blått meddelande upplyser föraren om att det finns avvikelser i tryck eller temperatur och att situationen bör övervakas. Ett gult meddelande indikerar att dessa avvikelser har förvärrats och att föraren måste vidta åtgärd.

All denna data kan tillgängliggöras i CareTrack, så att platschefer kan granska och analysera historiska däcktrender, vilket kan vara till nytta för däckparametrar under liknande platsförhållanden.


Appen Map

Map gör så mycket mer än bara hjälper dig att nå din destination. Appen Map använder lastarens inbyggda GPS för positionering och telekomanslutning i Volvo Co-Pilot för kommunikation mellan maskiner. Med den nya kartfunktionen kan förarna övervaka trafiken på arbetsplatsen i realtid och proaktivt justera körningen utifrån trafikförhållandena, i synnerhet på platser där flera maskiner arbetar nära varandra.

Att känna till andra maskiners position är även gynnsamt ur ett säkerhetsperspektiv – i synnerhet på arbetsplatser med begränsad sikt. Vägar, intressepunkter, begränsade utrymmen och enfiliga sektioner visas för att hjälpa förarna att navigera smidigt på platsen. Aviseringar om hastighetsgränser är ytterligare en påminnelse som hjälper förarna att undvika potentiellt farliga situationer. Även effektiviteten förbättras med kartfunktionen, eftersom förarna bättre kan förutse körbeslut genom att övervaka trafik- och arbetscykelflödet.

De senaste tre apparna kan grupperas tillsammans som Toolbox Applications. I likhet med din smartphone eller surfplatta, så levereras Volvo Co-Pilot med förinstallerade appar som underlättar för föraren.


Appen Calculator

Gör grundläggande beräkningar med de fyra räknesätten. Kalkylatorn kan även användas för enhetskonvertering, med snabb och smidig konvertering av sex enhetstyper (längd, massa, vinkel, tid, temperatur och hastighet).


Appen Notes

Med ett digitalt anteckningsblock, som kan användas för att skriva och spara anteckningar inne i hytten, behövs inte block och penna.


Appen Weather

Att vara beredd på förändringar i väderleken underlättar planeringen. Appen Weather visar aktuella och kommande klimatförhållanden, som illustreras med en lättförståelig tidslinje. Med den mest aktuella informationen till hands kan du anpassa dig bättre och hålla verksamheten igång i ur och skur.

Volvo CE Load Assist
Ännu mer att hålla ögonen på

Volvo CE Load Assist

Flera andra funktioner har också uppgraderats.

När radardetektorsystemet beställs är det nu integrerat i Volvo Co-Pilot. Det ger förarna tillgång till kameran för sikt bakåt och lastinformation, allt visat på en enda skärm för ökad bekvämlighet och säkerhet vid backning.

WLO_H_series_Updates_Reduce_TCO

Den sista uppdateringen är tillägget av två nya uppgiftslägen i appen för vågsystemet On-Board Weighing. Förarna kan nu välja mellan lägena Trippmätare, Lastbilslastning, Lagring och Bearbetning. Varje läge anpassar Volvo Co-Pilot-skärmens layout och tillhandahåller relevant information, så att föraren kan arbeta effektivt i de olika applikationerna.

Dessa omfattande uppdateringar av Volvo CE:s inbyggda informationssystem Load Assist hjälper kunderna att få ut mesta möjliga av sina Volvo-hjullastare och deras förare.


Apparnas tillgänglighet*:

Load Assist Appen On-Board Weighing Appen Operator Coaching Appen för övervakning av däcktryck Appen Map Apparna Calculator, Notes och Weather Integrerat radar-detektor-
system
L60H   X   X X X
L70H   X   X X X
L90H   X   X X X
L110H X X X X X X
L120H X X X X X X
L150H X X X X X X
L180H X X X X X X
L180H High-Lift            
L220H X X X X X X
L260H X X X X X X
L350H X X X X X X

Ser du inte hela tabellen i din mobil, se denna sida istället.


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462