pressrelease

Ny planeringsskopa optimerad för Volvos kompakta hjullastare

11 mar 2020

Som om de kompakta hjullastarna från Volvo CE inte vore mångsidiga nog, så levererar den nya planeringsskopan mycket bättre prestanda och användarvänlighet inom markanläggning. Den nya planeringsskopan, som passar alla sex av Volvos kompakta hjullastare L20H till L50H, har en helt ny konstruktion.

Med en lång plan botten som är förstärkt med Hardox-plattor för extra hållbarhet erbjuder den nya, starkare skopan 50 mm större schaktdjup jämfört med föregångaren. Dessutom ger en ny lägre skopram mycket bättre sikt genom fästet till redskapets framkant. Redskapsfästets nya position förbättrar även tiltvinkeln, vilket gör det lättare att tömma skopan.


Förstklassiga egenskaper 

Skopan är konstruerad för att vara det perfekta redskapet vid borttagning av matjord, markarbeten, lättare schaktning och planering. Den nya sidoplåten med platt överkant ger en tydlig indikering av skopans position, vilket hjälper föraren att definiera nivåvinkeln – för mer exakt och snabbare planeringsarbete. Skopan har, i likhet med förra generationen, en rak bakkant, vilket är perfekt för planering vid backning. Vid snöhantering kan skopan förses med en skopförhöjning som avsevärt ökar den volym som skopan kan bära.


En i familjen


​Den nya planeringsskopan är bara ett av alla redskap för Volvos kompakta hjullastare. Dessa inkluderar gafflar, gripar och materialhanteringsarmar, såväl som en mängd olika skopor, inklusive sidotippande, högtippande, allround, berg och skopor för skrothantering.

Om kunden inte hittar rätt redskap, så bygger Volvo gärna ett som passar applikationens behov perfekt. Med våra interna redskapsspecialister till hands för att ge råd och en brett grundutbud av Volvoredskap att utgå från, så kan Volvos specialbyggda redskap konstrueras till att passa de exakta kraven för den aktuella arbetsuppgiften. Anpassningarna kan inkludera nya spillskydd, sidoplåtar, skopbotten och slitskydd, såväl som förändringar av volym, bredd och höjd – eller till och med redskapsfästets plats.


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462