pressrelease

Effektiv utlastning: den digitala lösningen som revolutionerar massutgrävningsprojekt

20 aug. 2021

I massutgrävningsprojekt är varje last viktig och även små störningar kan med tiden få stora konsekvenser. Effektiv utlastning har potential att dramatiskt öka utlastningsprocessens effektivitet och optimera nyttolasten i varje cykel. Robert Nilsson, tjänsteägare för Effektiv utlastning på Volvo Construction Equipment, förklarade: "Att optimera den operativa effektiviteten i utlastningsprocessen förbättrar inte bara lönsamheten utan ökar även säkerheten och minskar projektens miljöpåverkan. Effektiv utlastning är den perfekta lösningen för projekt där stora mängder material flyttas."

Kopplar samman alla intressenter


Effektiv utlastning är en molnbaserad mjukvarulösning som är utformad för att förbättra precisionen och effektiviteten i massutgrävningsprojekt. Oavsett utrustningens märke kopplar den samman alla parter i utlastningsprocessen – från arbetsplatsen till platskontoret – via ett lättanvänt gränssnitt.

Lastbilschauffören behöver bara ladda ned appen Effektiv utlastning och registrera lastbilen med hjälp av registreringsnumret samt ange maximal nyttolast före ankomsten till arbetsplatsen. Maskinföraren loggar sedan in i samma system och kan se listan med lastbilar som väntar på att bli lastade på arbetsplatsen. Föraren kan med en knapptryckning "kalla" på en tillgänglig lastbil för lastning och sedan fylla denna till dess optimala nyttolast, medan vikt och typ av material registreras i systemet.

På projektledningskontoret visas alla inmatningar i realtid på en instrumentpanel, samtidigt som produktionsrapporter med sammanställningar finns tillgängliga.

Lastbils- och maskinförarna loggar in i samma system via appen Effektiv utlastning

Full med fördelar

Med en fyllnadsgrad på 95-99 % vid varje transport kommer under- och överlastning att bli ett minne blott med effektiv utlastning, vilket hjälper kunderna att minska antalet lastbilstransporter, mängden trafik inom arbetsplatsen och koldioxidemissioner. Den helt digitaliserade interaktionen mellan maskinförare och lastbilschaufförer gör det också möjligt att överlämna kvitton inifrån bekvämligheten och säkerheten i hytten.

På kontoret elimineras pappersarbetet i administrationen av utlastningen av den helt digitaliserade lösningen för effektiv utlastning. Det resulterar i ökad precision, minskad tid för administration och mindre resursbehov. Platskontoret kan också dra nytta av realtidsinformation om produktionen som stöd för bättre planering och för att kunna fatta mer exakta beslut. Genom tillgången till information om bland annat vikt och typ av material som flyttas samt lastnings- och tippningsplats, har platskontoret fullständig insyn i vad verksamheten presterar. Dessutom kan alla berörda parter i processen komma åt informationen, vilket bidrar till att stärka samarbetet och förbättra kommunikationen.

Effektiv utlastning - digitaliserad interaktion via Dig Assist

En beprövad lösning

Lösningen för effektiv utlastning lanserades första gången 2019 och utvecklades i samarbete med det svenska entreprenadföretaget NCC som letade efter en lösning för att optimera utlastningsprocessen i ett stort infrastrukturprojekt. Utgrävningsarbetena för en underjordisk tunnel och bro över motorvägen E6 i Göteborg krävde att mer än 2 miljoner ton material togs bort.

Rent konkret hade NCC-projektet 3 grävmaskiner och mer än 20 lastbilar anslutna till effektiv utlastning, med imponerande resultat de första 12 månaderna. Projektet ledde till en minskning av trafiken inom arbetsplatsen med 10 %, vilket motsvarade 1600 färre lastbilstransporter och 32000 liter lägre bränsleförbrukning. Detta resulterade i en besparing på cirka en miljon kronor i direkta kostnader och ytterligare cirka två miljoner kronor i kostnader för administrativt arbete. NCC minskade dessutom koldioxidemissionerna med 85 ton och fick inga böter för överlast.

Effektiv utlastning - en beprövad lösning

Kom igång!

Baserat på erfarenheterna från arbetet med NCC är Volvo Construction Equipment nu ivriga att sprida fördelarna med effektiv utlastning till fler kunder världen över. Robert Nilsson kommenterade: "Vi väntar otåligt på att få utnyttja vår kunskap och våra framgångsrika resultat för att hjälpa fler kunder att göra verksamheten mer lönsam och miljövänlig med effektiv utlastning. Kontakta oss idag för att se hur vi kan hjälpa dig!"

Du kan läsa mer om Effektiv utlastning här eller kontakta Swecon.


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462