pressrelease

Swecon levererar fler Volvomaskiner till försvaret

09 dec 2021

Bakgrunden är det ramavtal som Försvarets Materielverk, FMV, och Swecon tecknade 2018. Upphandlingen, två år plus två år, gällde Volvo L35, L60, L90 och L110 och syftade i första hand till att fylla behov inom logistik och materialhantering för Försvarsmakten.

Det talades då om att försvaret hade behov av cirka 50 nya hjullastare om året. Så har det också blivit. Sedan ramavtalet tecknades 2018 har Swecon levererat 122 hjullastare till försvaret. Till det ska läggas de 43 maskiner som levereras i vår.

– Maskinerna är i grunden standardutrustade, men med en del specialanpassningar för att möta kraven i upphandlingen, säger Tomas Nieminen. 

Maskinerna som levererades i november – 11 st L35G, 3 st L60H och 18 st L110H – gick enbart till armén.

– Ännu en leverans som visar på det goda samarbetet med Swecon och stärker det svenska försvaret, säger Linus Harenius, projektledare på FMV. 

Av vårens leverans på 43 maskiner ska armén ha fler L35G och L110H samt flygvapnet ett antal L90H.

Relaterad information


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462