pressrelease

Volvo har grepp om säkerheten med en innovativ handavkännande styrspak

17 jun 2021

Rapporter om arbetare som skadas av en skopa som plötsligt kränger eller en grävmaskinsbom som svänger är tyvärr vanligen förekommande på byggarbetsplatser – och orsaken är inte sällan att någon råkar komma åt vänster styrspak. Även en lätt beröring kan räcka för att orsaka en oavsiktlig rörelse, och styrspakens placering vid hyttdörren gör det särskilt lätt för både förare och personer i närheten att råka aktivera den.

Tack vare en ny handavkännande styrspak – som nu är tillgänglig som tillval för Volvo CE:s utbud av minigrävare och som är den första i sitt slag i entreprenadmaskinsbranschen – svarar styrningen bara om spaken hålls ordentligt av förarens vänsterhand. Om styrspaken stöts i när föraren kliver i eller ur stolen, eller om någon lutar sig på den utifrån hytten eller om den fastnar i en persons kläder, så kan alla på arbetsplatsen känna sig trygga i vetskapen om att det inte sker någon oavsiktlig rörelse.

Det fungerar genom ett smart sensorsystem på vänster styrspak som känner av om föraren håller i den och avsiktligen vill manövrera den. Annars förblir relaterade hydraulfunktioner inaktiverade, vilket undanröjer situationer med risk för allvarliga olyckor.

Michal Saczuk, strategisk marknadschef för kompaktgrävare på Volvo CE, säger: ”Säkerheten har högsta prioritet för oss på Volvo CE och vårt syfte med den här nya funktionen är att alla på arbetsplatsen ska vara skyddade mot alla olyckor som kan förebyggas. Med vår senaste innovation bygger vi vidare på vårt anseende om hög säkerhet och våra fortsatta ansträngningar för noll olyckor på arbetsplatsen. Den här funktionen är bara ett exempel på hur Volvo CE:s minigrävare bidrar till en säkrare arbetsplats och är ett direkt resultat av vår värdefulla feedback från kunder”.

Det här är företagets mest avancerade innovation, som en del av de befintliga manöverspärrfunktionerna som finns på minigrävare. Som standard inaktiveras maskinreglagen när vänster konsol höjs. För extra säkerhet kan dock kunderna välja:

  • en reglagespärr som säkerställer att hydrauliken endast kan manövreras när omkopplaren avsiktligen trycks ned.
  • ett bältesspärr, som säkerställer att hydrauliken endast kan manövreras om bältet är fastspänt.
  • en stol- och omkopplarspärr, som säkerställer att hydrauliken endast kan manövreras om föraren sitter ordentligt (vilket detekteras via stolsgivare) och en omkopplare på höger sidopanel trycks ned.

För större arbetsplatser har dessutom en funktion med en grön varningslampa tagits fram för att främja goda säkerhetsrutiner och öka säkerheten på platsen överlag. En blinkande grön LED-lampa tänds när motorn körs och säkerhetsbältet är fastspänt, så att personer i närheten uppmärksammas på att maskinen är i drift. Syftet är inte bara att påminna föraren om att alltid ha säkerhetsbältet fastspänt, utan gör även att arbetsledare eller andra i närheten kan se om föraren är fastspänd eller inte.

Volvo CE:s kompaktgrävare har även inbyggda funktioner som väl synliga lejdare och halksäkra fotsteg för säker och enkel åtkomst till hytten, ergonomiska reglage och sikt runtom för att göra maskinanvändningen så säker och komfortabel som möjligt samt praktiskt placerade surrningspunkter för smidig transport.

Volvo CE strävar, med sitt utbud av säkerhetsfunktioner som hela tiden utvecklas, efter att minska risken för olyckor, avbrott och oförutsedda kostnader, så att alla kan hålla sig säkra. Som en extra fördel bidrar dessa lösningar även till ökad produktivitet.


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462