pressrelease

Berlin förlitar sig på elektromobilitet med nio eldrivna Volvomaskiner från Swecon

24 jan 2022

Tysklands största kommunala avfallshanteringsföretag, BSR, gör inte något halvhjärtat, utan visar vägen med köpet av nio Volvo L25 eldrivna hjullastare. De 5 ton tunga elektriska maskinerna får arbeta hårt på flera av BSR:s anläggningar i Berlins storstadsområde. De hjälper till att hålla stadens gator och trottoarer rena genom att skjuta avfall från stadens 26 000 sopkärl ner i lådor och vidare till containrar för kompaktering. På vintern hjälper maskinerna också till med den viktiga uppgiften att hålla Berlins vägar fria från snö och is, och med att lasta salt och grus till stadens grusspridare.

Med full kraft och bred skopa är blöta höstlöv ingen match för den eldrivna hjullastaren L25 Electric.


Arvid Rüster, produktchef på BSR, kommenterar: "Vi såg hjullastaren Volvo L25 Electric på Bauma-mässan 2019 i München och blev direkt imponerade av den. Inget ljud, inga avgaser, inga partiklar. Vi var tvungna att beställa några!"

Rüster är produktchef med ansvar för sop- och anläggningsmaskinerna i BSR:s flotta på cirka 1 800 fordon och maskiner. Flottan omfattar allt från bilar och skåpbilar till sopbilar och sopmaskiner och omfattar till och med hjullastare, schaktmaskiner och grävmaskiner. Cirka 230 av dessa maskiner är redan eldrivna, bland dem finns avfallshämtningsfordon med bränsleassisterad eldrift, som BSR tog i bruk via det tyska transportministeriets program "Clean Air". Detta är också fallet för de nio eldrivna L25-hjullastarna. På så sätt tar den federala regeringen mycket av merkostnaden för eldriften.

Kai Groth, chef för BSR:s produktledningsavdelning, anser att politiskt stöd och subventioner är viktiga för att göra elektrifiering av fordonsflottan ekonomiskt lönsamt på lång sikt, utan att behöva höja avfallsavgifterna i Berlin. Groth räknar med längre livslängd, lägre driftkostnader och mindre underhåll för de eldrivna hjullastarna.

Den elektriska hjullastaren L25 Electric transporterar avfall från 26 000 soptunnor i staden till packningscontainrar.


Berlin är redo för framtiden

Elektromobilitet har funnits på radarn hos BSR under en längre tid och företaget har sedan 2018 utvecklat ett intelligent nätverk av infrastruktur för laddning. Idag kan en mängd olika eldrivna fordon och transporter tillsammans de nya L25 Electric hjullastarna anslutas via sina ombordladdare och laddas över natten. Dessutom har BSR köpt in externa snabbladdare till L25 Electric-hjullastarna som gör att maskinerna kan laddas från 0 – 100 % vid 400V på bara två timmar.

"L25 Electric har en batterikapacitet på 40 kWh, och det räcker för oss. Maskinerna används sällan mer än en eller två timmar om dagen, så de har fortfarande kvar tillräckligt med kapacitet”, försäkrar Rüster.

Det var dock användarvänligheten och det intuitiva gränssnittet som var avgörande för Rüster. Alla depåer har inte fast personal och det är absolut nödvändigt att BSR-förarna ska kunna köra de elektriska hjullastarna. Ett 60-tal anställda har fått utbildning på den nya tekniken och alla är imponerade av dess prestanda. Förarna är särskilt entusiastiska över hur mycket mer behagligare deras arbetsdagar är med den nästan helt tysta driften av L25 Electric, och kan inte tänka sig att byta tillbaka till ett dieselalternativ.

När arbetet är klart ansluter Nico Ast sin eldrivna hjullastare till laddaren.


Tyst men ändå kraftfull

Nico Ast som jobbat på BSR sedan 21 år tillbaka, har redan blivit väl bekant med sin L25 Electric och har under hösten satt den på prov med att pressa blöta och tunga löv med den 1,8 meter breda skopan.

Ast säger: "När vi hanterar löv visar den verkligen sin kraft. L25 Electric är överlägset starkare än sin dieseldrivna motsvarighet." Den är tystare och mer responsiv, tillägger han. Joysticken är också väldigt känslig. Det enda han fortfarande behöver vänja sig vid är hur tyst elmotorn går. "Om jag var tvungen att välja, så skulle jag ta den eldrivna hjullastaren varje gång", säger den erfarna BSR-föraren.

När arbetet är klart beger sig Ast till en av de 14 laddstationerna vid BSR:s huvudkontor i Berlin Tempelhof. Med bara några enkla handgrepp ansluter han sin L25 Electric till eluttaget för laddning, så att maskinen är redo att köras nästa morgon igen.

Även om elektriska maskiner kräver mindre underhåll än sina traditionella dieseldrivna motsvarigheter, så behöver de ändå servas. Det är där specialistkompetensen från Volvo-återförsäljaren Swecon Baumaschinen GmbH kommer in, och serviceavdelningen i Berlin är mer än väl förberedd för att hantera alla serviceförfrågningar.

Från vänster: Arvid Rüster, Nico Ast och Kai Groth.


Om BSR

Berliner Stadtreinigung (BSR) är en offentlig institution som ägs av delstaten Berlin. Dess uppgift är att hålla Tysklands huvudstad ren från sopor, återvinna avfall och ta hand om gatustädning och vinterunderhåll. Det sysselsätter cirka 6 000 personer på nästan 60 platser. BSR har en flotta på cirka 1 800 fordon och maskiner, varav 230 redan drivs med el. Företaget har frivilligt förbundit sig att skydda miljön och klimatet och var det första statliga företaget som ingick ett klimatskyddsavtal med delstaten Berlin för 15 år sedan. Detta har förlängts för tredje gången i rad, med det nuvarande målet att minska koldioxidutsläppen med 67 000 ton per år till 2025. En ökning av flottan av gas- och eldrivna fordon kommer att bidra till att uppnå detta. År 2050 siktar huvudstaden på att vara klimatneutral och BSR kommer att ha en fordonsflotta som drivs med alternativa drivmedel.

Parterna samlade framför de nio Volvo L25 Electric som ingick i leveransen från Swecon i Tyskland.


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462