pressrelease

Swecons vd Joakim Arndorw: "Ökade möjligheter i klimatomställningen"

28 mar 2022

De svenska miljömålen är tydliga, att minska utsläppen av växthusgaser till noll netto-utsläpp fram till 2045. Fem år senare, 2050, ska hela EU nå samma mål. I EU:s långtidsbudget för 2021-2027 kommer minst 30 procent av utgifterna att läggas på klimatrelaterade projekt.

I denna gigantiska samhällsomvandling är det samtidigt ”business as usual”. Det är också nödvändigt, men besluten vi gör idag kommer att påverka om vi når målen. Besluten är inte alltid så enkla, då tydliga alternativ som ger möjligheter att investera klimatsmart inte finns. Jag ser en rad positiva tecken på att det börjar förändras, både för branschen samt för Swecon och våra kunder.

Under 2021 levererade Swecon de första helelektriska kompaktmaskinerna till kunder ute i landet. I år lanserar Volvo ytterligare tre nya modeller eldrivna kompaktmaskiner. En utveckling som gör att det blir lättare och lättare för Swecons kunder att hitta ett eldrivet och koldioxidneutralt maskinalternativ. Det finns från i år även en uppdaterad statlig klimatpremie för att stödja omställningen till elektriska arbetsmaskiner. De nya reglerna omfattar elektriska arbetsmaskiner från 15kW. Det betyder att de flesta av Volvos eldrivna maskiner är berättigade till ett bidrag på upp till 20 procent av inköpspriset, vilket kan göra valet enklare att byta till en elektrisk maskin. Äger du redan en Volvomaskin och vill bidra till klimatomställningen redan nu, kan samtliga nyare Volvomaskiner tankas med HVO-bränsle som sänker koldioxidutsläppen väsentligt.

I den stora klimatanpassningen måste vi alla vara delaktiga. På Swecon har vi satt som ett första mål att minska koldioxidutsläppen i verksamheten med 20 procent de närmaste åren. Våra första aktiviteter för att nå målet är att elektrifiera vår egen fordonsflotta där det är möjligt och använda alternativa, mer miljövänliga bränslen, där vi kan. Långsiktigt måste vi minska utsläppen ytterligare och då kommer det att krävas flera förändringar.

På vår webbplats kan du läsa om flera av Swecons kunder som har valt en elektrisk maskin. Om du blir nyfiken så är vi beredda att svara på alla dina frågor hur du kan hitta rätt väg mot framtiden.

Joakim Arndorw
vd Swecon


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462