pressrelease

Fler Volvo hjullastare till FMV - redo att rycka in!

28 juni 2023

– Allt som allt blev det 230 hjullastare med olika specialanpassningar, säger Tomas Nieminen, Manager Project Sales på Swecon.

Moderniseringen av det svenska försvaret går i rask takt och Swecon är en del i den satsningen. Bakgrunden är det ramavtal som Försvarets Materielverk, FMV, och Swecon tecknade 2018. Upphandlingen, två år plus två år, gällde Volvo L35, L60, L90 och L110 och syftade i första hand till att fylla behov inom logistik och materialhantering för Försvarsmakten

Maskinerna i den sista leveransen består av sju L35, åtta L60, en L90 och 17 L110. De har samtliga tillverkats av Volvo CE i Arvika, utom L35 som kommer från fabriken i tyska Konz. På Swecons utrustningsverkstad i Eskilstuna har de sedan anpassats efter de särskilda önskemål som FMV har.

– Alla maskiner, utom L90, ska gå till armén. L90 används av flygvapnet för service och underhåll vid flygplatser, säger Tomas Nieminen.

Från FMV:s håll är man mycket nöjda med maskinerna och hur ramavtalet fungerat.

– Samarbetet med Swecon har varit mycket bra. De är mycket lyhörda mot oss och vi har lyssnat på dem, då blir resultatet bra, säger Linus Harenius, projektledare på FMV.


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462