pressrelease

Förnybart i tanken i kundsålda Volvo-maskiner från Swecon

12 jan. 2023

– Utvecklingen går fort och 2025 har vi som mål att vår svenska verksamhet ska vara helt fossilfri*, säger Helena Storsten, hållbarhetschef på Swecon Group.

Utrustningsverkstaden i Eskilstuna var först ut i Swecons klimatsatsning. Sedan i februari förra året levereras samtliga nya dieseldrivna maskiner med HVO100 i tanken. Sedan är det givetvis upp till kunden att välja bränsle.

– Det innebär en kostnadsökning för oss, men det är värt priset för att minska vårt klimatavtryck. Förhoppningsvis inspirerar vi även kunderna att välja ett fossilfritt bränsle, säger Helena Storsten.

Målet under 2023 är att alla nya maskiner som levereras från en Sweconanläggning i Sverige ska innehålla HVO100 i tanken.

Bild: Helena Storsten, hållbarhetschef på Swecon Group.

*Scope är ett sätt att redovisa utsläpp enligt den internationella standarden Green House Gas, GHG, Protocol. Scope 1 omfattar de direkta utsläpp som sker i den egna verksamheten. Scope 2 är indirekta utsläpp så som elförbrukning och Scope 3 är indirekta utsläpp genererade före eller efter den egna produktionen.


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462