Optispray – istället för AdBlue

OptisprayTM har samma goda egenskaper som AdBlue, men med tillsats av ytaktiva ämnen. Det ger en mindre droppstorlek oavsett insprutningstyp. En problemlösare för katalysatorer i tunga dieselfordon när det är risk för kristallisation och kakbildning i katalysatorn.

Om Optispray

OptisprayTM förhindrar kristallisation och beläggningar i system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) i fordon och mobila maskiner. Optispray är särskilt viktig i tillämpningar som kännetecknas av låg genomsnittlig motorbelastning/många start och stopp och/eller tomgång. Undvik direkt solljus och långvarig exponering för värme.

 

Rekommendationer

Kan lagras upp till ett år i förseglad förpackning. Om kristallisation har skett behöver katalysatorn rengöras och återställas. Skölj med AdBlue eller Batterivatten innan Optispray används.

 

Egenskaper

Baserad på en 32,5% urealösning med hög renhet överensstämmer den med ISO 22241-standardens särskilda renhetskriterier för AdBlue. I OptisprayTM tillsätts ett ytaktivt ämne för att minska avbrottstiden för fordon/maskiner och används istället för AdBlue med vilken den är fullt blandbar. Den är säker att hantera och är inte skadlig för miljön. Produkten lagras i en separat tank nära dieseltanken. Den tillsätts inte till dieseln.

Fördelar med Optispray

  • Minskar kväveoxider (NOx) i avgaser.
  • Säker att hantera och är inte skadlig för miljön.
  • Används med fördel om maskinen gör många start och stopp.
  • Är fullt blandbar med AdBlue.