Utbildning

Validering och certifiering

Maskiner används på många olika arbetsplatser runt om i Sverige. Förarnas kunskap och erfarenhet har hög prioritet, vilket ställer krav på rätt utbildning. Swecon är anslutet till TYA och våra kunniga utbildare kan hjälpa till med validering och cerifiering av förarintyg efter genomförd utbildning.

Hur det fungerar

 

Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA) arbetar för att möta transportbranschens behov av välutbildade maskinförare. I kollektivavtalen för TYA-anslutna företag finns krav på att utbildning och dokumentation ska utfärdas via TYA. 

Våra kunniga och erfarna utbildare har behörighet att utfärda utbildnings-/förarintyg efter att ha validerat att förarnas har de kunskaper och färdigheter som krävs. Underlaget skickas sedan in för godkännande av förarbevis.   

 

Tid  

Anpassas utifrån antalet maskinslag och hur många förare som ska testas.  

Innehåll 

Teoretiska och praktiska prov enligt TYA:s normer. 

Plats 

På Swecons och Volvos democenter i Eskilstuna finns goda förutsättningar för att kunna testa förarnas kunskaper och färdigheter. Men självklart bestäms plats för förarprovet i samråd med er.