Volvokoncernen växer inom försvarssegmentet

25 aug 2021

Enligt Henrik Avasalu har Volvokoncernen idag aktiva ramavtal med Försvarets materielverk (FMV) för både lastbilar och anläggningsmaskiner.

– Vi ser en tydlig trend som visar på ökade volymer år för år, säger han.

Volvo Defense koordinerar och driver affärsutveckling och produkterbjudanden för Volvokoncernen inom försvarsområdet i Sverige och internationellt.

– Vi har en unik produktportfölj i form av lastbilar, anläggningsmaskiner, bussar och marina applikationer, att erbjuda. De senaste åren har vi märkt ett markant ökat intresse från Försvarsmakten för våra produkter och tjänster. Vi kan bidra med fordon, förare och kunskap. Vi kan hjälpa till att bygga upp infrastruktur, transportera förnödenheter och säkra samhällsviktiga funktioner, säger han och menar att det här är en del av koncernens arbete med hållbarhet.

Högt ställda förväntningar

Genom Swecon, ska Volvo CE leverera 72 hjullastare av olika storlek under det här och nästa år till Försvarsmaktens anläggningar runt om i Sverige.

– Försvarsmakten är en viktig och krävande kund som ställer stora krav på speciallösningar och support av produkten för att passa in i militärt bruk. Genom ett tätt samarbete mellan Volvo CE och Swecon i hela processen från upphandling till leverans har vi lyckats leverera tjänster och produkter som överträffar högt ställda förväntningar”, säger David Alström, marknadsansvarig hos Volvo CE med ansvar för Swecon och Robert Aebi.

Mycket viktigt steg

Dessutom ska 45 Volvo FMX levereras. Lastbilarna ska i första hand används av ingenjörsförbanden för containerhantering och logistik.

– Det är ett mycket viktigt steg för oss att få möjlighet att leverera till svenska Försvarsmakten. För Volvos hemmamarknad är det väsentligt att leverera till svenska samhällsfunktioner och till Försvarsmakten i synnerhet. Vi kommer ta förtroendet på allra största allvar och säkra en helheteleverans genom vårt stora Volvonätverk, berättar Johan Selvén, försäljningschef på Volvo Lastvagnar Sverige.


Lång historia av samarbete

Andreas Svenungsson är ansvarig för Strategi och samhällskontakter på Volvo Defense.

– Vi stöttar samhället genom att aktivt engagera oss i totalförsvaret, både militärt och civilt, säger han.

Volvokoncernen och Försvarsmakten har en lång historia av samarbete och partnerskap bakom sig. Redan 1928 började koncernen aktivt delta i uppbyggnaden av totalförsvaret i Sverige.

Andreas Svenungsson menar att det är viktigt för Volvokoncernen att Sverige har ett starkt totalförsvar som klarar av att hantera olika typer av kriser i samhället.

– Som Sveriges största företag har vi stor närvaro i landet med en rad produktionsanläggningar och många medarbetare. Genom att vara med och bygga upp totalförsvaret bidrar vi också till att stärka försörjningen och tryggheten i samhället i händelse av kris, säger han och ger ett aktuellt exempel.


Transport av mediciner

– Under pandemin har vi haft ett mycket gott samarbete med Försvarsmakten där vi hjälpt till med att transportera mediciner och tillverkning och transport av skyddsutrustning.

Nyligen lanserade Volvokoncernen, tillsammans med ABB, Saab och Mölnlycke, också konceptet modern och flexibel beredskap. Ett koncept som visar hur viktigt det är att ha en stark beredskap inför kommande kriser.

– Pandemin har lärt oss att det finns brister i vår beredskap och hur vi inom industrin kan hjälpa till med ny teknoligi och hög kompetens, säger Andreas Svenungsson.

Här finns mer information om konceptet modern och flexibel beredskap.

Bild: Volvokoncernens vice vd Jan Gurander och vd Martin Lundstedt var värdar när Sveriges överbefälhavare Micael Bydén, besökte Volvokoncernen i höstas. Syftet med besöket var att fortsätta och fördjupa samarbetet mellan Volvo och Försvarsmakten, med fokus på återuppbyggnaden av det svenska totalförsvaret, militärt såväl som civilt.

Källa: Volvokoncernen


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462