AB Volvo publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2021

28 feb 2022

– Vi har ett brett utbud av elektriska lastbilar, bussar och maskiner, höga marknadsandelar och ett stort intresse från våra kunder. Tillsammans med våra kunder och partners är vi i en stark position för att leda omställningen av vår bransch mot en mer hållbar framtid, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Under 2021 steg koncernens nettoomsättning till 372 miljarder kronor och det justerade rörelseresultatet till 41,0 miljarder med en justerad rörelsemarginal på 11,0 %. Avkastningen på sysselsatt kapital i industriverksamheten steg till 25,3 %.

Läs Volvokoncernens Års- och hållbarhetsredovsining


Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Claes Eliasson, Volvokoncernens medierelationer, +46765537229
För mer information, gå till volvogroup.se


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462