news

Volvo CE påskyndar övergången till elektromobilitet med investering i den nederländska tillverkaren Limach

13 maj 2022

Majoriteten av investeringen i Electric Special Technics B.V - som verkar under varumärket Limach - kompletterar Volvo CE:s långsiktiga färdplan för elektrifiering och ger möjligheten att snabbt bredda portföljen av elektromobilitet att lägga till de fem eldrivna kompaktmaskiner som för närvarande finns tillgängliga, vilket ytterligare utökar vad som redan är det bredaste utbudet på marknaden.

Limach
erbjuder skräddarsydda elektriska hjul- och bandgrävmaskiner till den holländska marknaden. Ett innovativt företag som använder beprövad Li-Ion-batteriteknik för att utveckla förstklassiga eldrivna anläggningsmaskiner med konventionella Volvo CE-produkter som bas.

"Klimatförändringar är verkliga och vi tror att samarbete på nya sätt är nyckeln för att möta den växande efterfrågan på hållbara lösningar. Som ledare inom elkonstruktionslösningar ser vi Limach som en intressant aktör på en progressiv marknad och ett bra komplement till vår befintliga portfölj av eldrivna maskiner, vilket innebär att våra kunder kommer att dra nytta av ett bredare utbud för att passa deras behov.

"Att arbeta tillsammans, och med vår kombinerade kundbas, öppnar möjligheter för gemensamt lärande och utökade erfarenheter av dessa typer av lösningar, när vi fortsätter att driva på transformationen mot hållbara kraftkällor", säger Thomas Bitter, teknikchef på Volvo CE.

Det nuvarande utbudet sträcker sig från den kompakta eldrivna minigrävaren E18.3 med en arbetsvikt på 1 810 kg till E140.1, som har en arbetsvikt på över 14 000 kg och kompletterar Volvo CE:s befintliga serie av elektriska maskiner. Tillsammans erbjuder de kunderna en mängd olika lösningar för att möta deras ambitioner att minska utsläppen, säger Henri de Groot, CTO på Limach

Förbränningsmotorn på utvalda grävmaskiner kommer att ersättas av en Limach-utvecklad elektrifieringssats.

Rens de Bruijn, vd på Limach, säger: "Limach etablerades med syftet att utveckla entreprenadmaskiner med elektrisk drivning. Varje maskin är specialtillverkad på vår produktionsanläggning i Ede i Nederländerna och levereras enligt kundens specifikationer. Sedan utvecklingen av vår första demogrävmaskin 2017 har vi sett en växande efterfrågan från kunder i Nederländerna. Tack vare investeringen från Volvo CE kan vi skala upp produktionen av våra eldrivna grävmaskiner och utöka utbudet vi erbjuder för att möta denna växande marknad för eldrivna maskiner.”

Limach kommer att fortsätta att verka som ett fristående företag. Transaktionen förväntas inte ha någon betydande inverkan på Volvokoncernens resultat eller finansiella ställning.


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462