Stark start på 2023 för Volvo Construction Equipment

20 apr. 2023

Under första kvartalet 2023 har Volvo CE säkrat god lönsamhet och lyft sin rörelsemarginal med fortsatt efterfrågan i stora infrastruktur- och byggprojekt – särskilt i Nordamerika och Europa – samtidigt som de ökat sina egna investeringar i det största tekniska skiftet i branschens historia.

Jämfört med samma period förra året rapporterar Volvo CE en stark försäljningsökning på 17 % i Europa och 37 % i Nordamerika. Detta mer än kompenserar för en nedgång i försäljningen i Asien och Sydamerika där investeringsnivåerna har avtagit. Med undantag för Kina har aktiviteten inom byggbranschen fortsatt att vara god på de flesta marknader, främst driven av pågående infrastrukturinvesteringar och av gruvindustrin, som gynnas av fortsatt goda råvarupriser.

Melker Jernberg, vd på Volvo CE, säger: "Stark lönsamhet och stabil försäljning som den vi ser det här kvartalet är naturligtvis viktigt för oss och är ett bevis på de fantastiska produkter och servicelösningar vi fortsätter att leverera ut på marknaden. Men dessa resultat gör det också möjligt för oss att behålla vår branschledande ställning i den hållbara omställningen, öka våra investeringar i nollutsläppslösningar och demonstrera innovativa partnerskap i vad som utan tvekan är det största teknologiska skiftet någonsin i vår bransch.”

I det första kvartalet i år ökade Volvo CE nettoomsättningen med 11 % till 25 109 Mkr från 22 613 Mkr under Q1 2022 – merparten kom från maskinförsäljning, medan serviceförsäljningen var oförändrad. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 4 587 Mkr (från 2 810 Mkr), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 18,3 %, en uppgång från 12,4 % föregående år. Rörelseresultatet påverkades positivt av en gynnsam varumärkes- och produktmix, minimalt uppvägd av lägre volymer, ökade materialkostnader och FoU-kostnader.

Trots att nettoorderingången minskade detta kvartal – kraftigt påverkad av en förväntad nedgång i Kina efter förköpseffekten i och med ändringen av utsläppsbestämmelserna i slutet av förra året – var det Nordamerika som såg den mest betydande ökningen med 107 %, drivet av gynnsamma marknadsutsikter. Leveranserna i Kina och Brasilien minskade, medan leveranserna i Nordamerika och Europa, exklusive den stoppade försäljningen i Ryssland, ökade.

Marknadsutveckling

Totalt sett förblev efterfrågan på större marknader utanför Kina stabil detta första kvartalet, med anmärkningsvärd tillväxt i Nordamerika, där många stora infrastrukturprojekt och starkt kommersiellt byggande mer än uppvägde en det svagare bostadsbyggandet på grund av de höga räntorna, och i Europa, där aktiviteten var positivt påverkad av utbyten av hyresflottor. I Sydamerika avtog investeringsnivåerna dock på grund av lägre affärsförtroende bland kunder i Brasilien. Utvecklingen i Asien var fortsatt oförändrad, delvis beroende på att den kinesiska marknaden rapporterade en betydande negativ korrigering på grund av förköpseffekten av utsläppsregler och låg ekonomisk aktivitet.

Även om det fanns fluktuationer mellan regionerna, fortsatte Volvo CE:s globala satsning på hållbara kraftlösningar detta kvartal – inklusive viktiga investeringar i batteripaketproduktion vid sin grävmaskinsfabrik i Changwon, Sydkorea och i elektriska hjullastare vid sin anläggning i Arvika i Sverige.

Bland lanseringarna i början av året noterades hjullastaren L120H Electric Conversation, som uppfyller marknadens aptit på mer hållbara lösningar i mellansegmentet. Introduktionen av elektriska produkter på nya marknader fortsatte, med en uppmärksammad lansering av den eldrivna grävmaskinen EC55 med nollutsläpp i Indien.

En annan betydande framgång detta kvartal var CONEXPO-mässan i Las Vegas i mars, där Volvo CE lanserade en rad nya tjänsteerbjudanden i Nordamerika som; Connected Map, Task Manager och Connected Load Out, alla utformade för att öka uppkopplingsmöjligheter, produktivitet och hållbarhet på arbetsplatser. På evenemanget överlämnandes den första midjestyrda dumpern tillverkad av fossilfritt stål i Nordamerika till kunden CRH (bilden).

Tabell 1. Volvo Construction Equipment, nettoomsättning per marknadsområde, i miljoner svenska kronor