pressrelease

Volvo CE presenterar vältkonceptet CX01 på The Utility Expo

30 sep 2021

Som en del av sin kontinuerliga strävan efter banbrytande maskininnovation presenterade Volvo Construction Equipment sitt asfaltvältkoncept CX01 med en vals på The Utility Expo i Louisville, Kentucky i USA.

CX01-konceptet använder sig av en vibrerande och tvådelad vals, som hålls upprätt av ett självbalanserande styrsystem. Maskinen kan drivas antingen med fjärrkontroll eller helt autonomt och är utrustad med både en dieselmotor och ett energilagringssystem, vilket gör den till en flexibel hybridlösning. Den kan drivas i diesel-, hybrid- eller helt elektriskt läge.

Denna konceptmaskin, som visar på Volvo CE:s kapacitet för innovation inom olika segment, är den senaste i Concept Lab-familjen av prototypmaskiner, som ytterligare flyttar fram gränserna för konventionella anläggningsmaskiner.

"Även om CX01 är en konceptuell produkt, kommer den forskning och utveckling som gjorts, att gynna kunderna på andra sätt", säger Justin Zupanc, chef för Asphalt Compaction Development Team, Volvo CE. "Det är spännande för våra ingenjörer att utmana sig själva för att utveckla nya och innovativa idéer, och vi har haft personal från både USA och Europa involverade i design-, bygg- och testfaserna av detta koncept."

Kundcentrerad design

CX01-konceptet ger en möjlighet att i grunden ompröva beläggningsprocessen för att möta kundernas behov, vilket både förbättrar villkoren för operatören och ökar produktiviteten. Genom att omdesigna själva välten, tas föraren bort från enheten - vilket minskar exponeringen för vibrationer, buller, damm och andra miljöförhållanden - och frigör denne för att autonomt styra en flotta av CX-enheter som arbetar tillsammans för att kompaktera asfaltytor.

En flotta av dessa enheter utplacerade på ett större jobb skulle kunna arbeta tillsammans genom kommunikation, inte bara mellan varje CX-enhet, utan också till andra maskiner och utrustningar på platsen. Maskinerna kan undersöka arbetsplatsen, rapportera om beläggningen – om saker som täthet, temperatur och passeringar - och avgöra när och var de ska kompaktera.

Kompakteringscykler kan effektiviseras, kostnader reduceras och smidigare arbetsmönster ställas in tack vare maskinens kompakta design och exakta manövrerbarhet. Valsmönster, vikt och antal valsar kan alla enkelt justeras för att matcha bredden, tjockleken och hastigheten vid asfaltläggning - vilket ger en komplett beläggningslösning för vad jobbet än kan vara, från lätt infrastruktur till motorvägskonstruktion. CX01 kan matchas med Volvos befintliga Co-Pilot-system så att allt arbete kan hanteras på distans via ett pekskärmsgränssnitt. Dessutom använder den GPS-positionering för att övervaka arbetsprestanda och hjälpa kunderna att bättre nå sina produktivitetsmål.

Även om CX01-konceptet har genomförts i ett utforskande syfte, så kan vissa av lärdomarna tillämpas på framtida produkter.

”Fjärrstyrning och autonom drift är fokusområden för oss inom forskning och utveckling. Även om vattenreduceringsbeläggningen för låg friktion på valsen är rent teoretisk, så kan det vara en stor fördel att minska mängden vatten som behövs på större maskiner, säger Zupanc. "Det är spännande att tänka på hur teorierna som presenteras på CX01 skulle kunna förverkligas på maskiner för kompaktering i framtiden."


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462