pressrelease

Ett litet ekosystem i Eskilstuna – en bisyssla i Swecons hållbarhetsarbete

14 aug. 2023

Den 1 300 m² stora ängen har fått gro fritt under sommaren för att ge bra förutsättningar för pollinering. Det är en liten insats men ändå en betydelsefull sådan. Det är genom många små hållbara steg som vi lyckas få till en stor förändring.

Varför är biologisk mångfald viktig?


Pollineringen behövs för att få fler växter i naturen. Bina samlar nektar och pollen från närliggande blommor, buskar och träd. Växternas saft och nektar omvandlar bina till honung som lagras i bikupans vaxkakor. Kopplingen mellan bin och humlor kan tyckas långt ifrån Swecons verksamhet, men vår affär och samhälle är beroende av fungerande ekosystem. Såväl kunder, konsumenter och anställda förväntar sig att företag tar sitt miljömässiga och sociala ansvar.

Från blomma till burk

Den honung som skördas och hamnar på burk när säsongen är slut är det överskott som bina själva inte använder. Nästa steg är att biodlaren för över honungen till en honungsslunga där den silas för att få bort vax och partiklar. Bikupan och dess invånare levereras till Swecon och tas om hand av företaget Biman. I november kommer Swecon att få ta del av skörden från bikupan.

Swecons honung - 2023

En bisyssla i Swecon i Sveriges hållbarhetsarbete

Utöver införandet av bin på Swecons egen tomtmark pågår en mängd projekt för att minska de egna utsläppen och de utsläpp som skapas i företagets värdekedja.

– De absolut största utsläppen som vi arbetar med att reducera i vår svenska verksamhet är att växla över från diesel till det förnybara bränslet HVO100 i våra servicebussar och vid påfyllning av nyutrustade maskiner. Under perioden januari till april har vi minskat våra utsläpp med 44 % (kg CO2e) i jämförelse med diesel, berättar Helena Storsten, Hållbarhetschef för Swecongruppen.

Andra förbättringsprojekt som pågår i serviceorganisationen är att växla över till regenererad r134a (AC-gas) i stället för nyproducerad gas, vilket minskar utsläppen med mer än 99 %.

Läs mer om hållbar utveckling hos Swecon på www.swecon.se/hallbarhet

Hör Swecons vd Ulf Hellström bli intervjuad om bikupan i P4 Sörmland.Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462