pressrelease

Med framtiden i tankarna – Swecons resa mot hållbarhet

22 mars 2024

Swecon är, som återförsäljare för Volvo Construction Equipment, en stor och viktig aktör i klimatomställningen. Att majoriteten av de cirka 1 500 nya maskinerna som årligen levereras till kund får en ”first fill” med HVO100 bidrar till ökad hållbarhet, men ska framför allt ses som att Swecon vill inspirera och föregå med gott exempel. Den senaste tidens stora steg har dock skett genom att fokusera på de drygt 200 servicebilarna.

– Det gäller främst stora skåpbilar som vi ska tanka med HVO100. Dock kan det bli en skvätt fossil diesel om vi är ute i glesbygd och jobbar. Då försöker vi göra en så liten fyllning som möjligt. Sedan går vi över mer och mer till el på våra reservdelsbilar, som är skåpbilar av mindre modell. Men där vi har förbränningsmotorer kommer vi fortsatta med HVO100. Sammantaget är dessa insatser de som får störst effekt inom vårt hållbarhetsarbete, säger John Svensson, platschef på Swecon i Linköping.

För att påminna om rätt val av bränsle, har alla servicebilar denna dekal. Producenten Neste har även informerat Swecons medarbetare för att svara på frågor och slå hål på gamla ”sanningar” om HVO100.Stor miljönytta

Exakt hur stor skillnaden är, vet hållbarhetschef Helena Storsten.

– Våra servicetekniker tankar sina servicebilar nästan 8 000 gånger om året med cirka 450 000 liter drivmedel. Under 2023 var 65 procent av alla tankade liter i servicebilarna HVO100. Grovt räknat betyder det att utsläppen av CO2 minskade med cirka 600 ton.

Helena Storsten, hållbarhetschef på Swecon Group.Valet av HVO100 är enligt Helena Storsten enkelt.

– HVO100 var den smidigaste lösningen här och nu. Den finns tillgänglig i stort sett över hela landet. Den passar dessutom både i de maskiner vi säljer och i vår egen flotta, så vi kan behålla våra fordon. Och HVO100 har bra klimatprestanda och produktkvalitet.

Nya delmål


Sedan 2018 är Swecon med i initiativet Fossilfritt Sverige, med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. I det arbetet har bland annat 22 olika branscher tagit fram färdplaner för att nå målet.

Inom Swecon fortsätter hållbarhetsresan med nya delmål. Utbyggnaden av laddstationer vid anläggningarna, som sker med elektriska maskiner, är en pågående satsning.

– Under året vill vi gärna utmana oss och testa större servicebilar på el, men också energieffektivisera lokalerna i större utsträckning, något som också bidrar till att reducera våra egna utsläpp, säger Helena Storsten.Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462