pressrelease

Swecon Group accelererar hållbarhetsarbetet – ansluter till Science Based Targets initiative

27 mars 2024

– Byggbranschen genomgår en genomgripande förändring. Klimatförändringarna är en av de stora utmaningarna som vi måste ta hand om som näringsliv och samhälle. Att engagera sig i Science Based Targets-initiativet understryker fokus på våra egna utsläpp, men också den nära dialogen med våra kunder och leverantörer för att stödja och driva varandra i rätt riktning mot utfasning av fossila bränslen, säger Niklas Lindberg, Executive Vice President på Swecon Group.

Samtliga Swecon-koncernens fem geografiska marknader ingår i Science based target-ambitionen. I Swecons baslinjeinventering från 2022 benämns merparten av utsläppen som indirekta utsläpp, som sker antingen när maskinerna används eller under produktionsfasen.

– Genom SBTi får vi en tydlig och vetenskapligt validerad färdplan som stöttar oss när vi investerar i initiativ som bidrar till klimatomställningen, säger Ulf Hellström, vd på Swecon Sverige.

Fram till idag har över 4 000 företag mål validerade genom SBTi, vilket innebär att deras utsläppsminskningsmål är i linje med den senaste klimatvetenskapen. Fokus ligger på att få företag över hela världen att halvera utsläppen före 2030 och uppnå nettonollutsläpp senast 2050. Den senaste klimatvetenskapliga rapporten från FN:s klimatpanel IPCC – som av FN beskrivs som "kod röd för mänskligheten" – visar att det fortfarande är möjligt att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C, men denna tröskel är farligt nära. Initiativet är ett samarbete mellan FN:s Global Compact, CDP, World Resources Institute och Världsnaturfonden.

– Tempot i omställningen måste öka. För att vi ska kunna åstadkomma en snabbare omställning, så behöver vi samverka genom hela värdekedjan. Här är vi på Swecon en viktig kugge, som säljare och utbildare gentemot våra kunder, säger Helena Storsten, hållbarhetschef på Swecon Group.

Swecon erbjuder ett brett utbud av lösningar för anläggningsmaskiner; maskiner, reservdelar, utbildning, service och support via sina 96 serviceanläggningar i Sverige, Tyskland, Estland, Lettland och Litauen. Med ett stort lösnings- och servicetänk ser Swecons 1 300 medarbetare till att deras kunders maskiner fungerar som de ska. Swecon grundades 1999 och är ett holdingbolag inom Lantmännenkoncernen, ägt av 18 000 svenska lantbrukare, där det finns ett starkt fokus på hållbarhet för att möjliggöra och driva utvecklingen mot framtidens jordbruk och en hållbar livsmedelsförsörjning.Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462