Eldrivna maskiner

EW240 Electric MH

Den eldrivna och kraftfulla materialhanteraren EW240 är särskilt utvecklad för effektiv material- och avfallshantering. Genom sin fasta elnätsanslutning behöver EW240 varken tankas eller laddas, utan levererar oavbruten produktivitet dygnet runt. Lägre buller, minskade vibrationer, låg värmeavgivning och avgasfri drift gör att maskinen kan skapa nya affärsmöjligheter för din verksamhet.
 • Maskinvikt (max)
  26200 kg
 • Checkmark
  Vi kan hjälpa med finansiering
 • Checkmark
  Serviceavtal
 • Checkmark
  Anpassa efter dina behov

Specifikation


 • Maskinvikt (max)
  26200 kg
 • Elmotor (topp)
  90 kW
Volvo EW240 MH Electric

Fördelar

Ett miljövänligare alternativ och en smart investering

En eldriven maskin är ett bättre val för miljön, men även ett smart val för din affärsverksamhet.

 • Minska energikostnaderna

  En övergång till en elmaskin kan minska de energirelaterade kostnaderna eftersom el är en kostnadseffektivare energikälla än bränsle. En elmotor är dessutom cirka 99 % effektiv och ingen energi används när maskinen inte är i rörelse och arbete, vilket minskar energiförbrukning och slitage.

 • Mindre underhåll

  Eftersom den eldrivna EW240-materialhanteraren saknar motorrelaterade förbrukningskomponenter, såsom motorolja, filter och vattenavskiljare, är den mindre underhållskrävande än konventionella maskiner. Det innebär att eldrivna EW240 kan minska dina underhållskostnader väsentligt.  När underhållsåtgärder krävs kan de utföras snabbt och enkelt, tack vare enkel och markbaserad åtkomst till pumpen och kylmodulen. Det nyutvecklade elektriska styrskåpet är placerat på den övre ramens sida, bara ett steg bort.

 • Du behöver varken tanka eller ladda

  Ta drifttiden till en helt ny nivå, tack vare oavbruten strömförsörjning. Den väl skyddade kraftkabeln är markplacerad och ansluts under maskinens överbyggnad, vilket ger säker och behändig strömförsörjning. Du behöver varken tanka eller ladda.

 • Nya affärshorisonter

  En eldriven maskin kan generera nya möjligheter för ditt företag. En maskin med lågt buller och utan avgasutsläpp kan användas där dieselalternativ inte är en möjlighet. Bullerfria områden, inomhusytor, lågutsläppszoner, arbete vid ovanliga tidpunkter – i alla de situationerna är den eldrivna EW240-materialhanteraren det optimala alternativet.


Fyra starka argument

Elnätsanslutna EW240 är konstruerad för att påverka ditt ekonomiska resultat genom eldrift. Här presenterar vi fyra skäl för att vår maskin är det perfekta alternativet om du vill öka din produktivitet och minska dina driftkostnader.

 • En tyst kraftkälla

  Eldrivna EW240 har en 110 kW elmotor som du ansluter till elnätet (400 V AC) med en kabel. Hydraul- och elkablar är placerade under överbyggnaden för optimalt skydd,  och maskinen kan roteras 360 grader. Det är en tyst men kraftfull maskin som kan användas på platser där dieselmotorer inte får användas på grund av utsläppsrestriktioner.

 • En mångsidig maskin

  Från avfallshantering till sortering – maximera din produktivitet med en rad olika gripar, och konfigurera EW240 för de specifika behoven i ditt segment. Exempel på andra tillval är  FOPS-hytt, fönster i ett stycke, olika kabelanslutningar, höjdbegränsning och en dubbeldämpad hytt med hydraulisk höjning.

 • Styrning och komfort

  Att förhindra trötthet hos föraren är viktigt av flera anledningar. Den eldrivna EW240-materialhanteraren har en hytt med användarvänlig instrumentpanel och monitor. Ett optimerat hydraulsystem och joysticks ger mjuk styrning. Förarupplevelsen förbättras ytterligare av en uppvärmd fjädrande stol och oöverträffad sikt tack vare låg högersida. Backkamera och sidovykamera samt LED-ljus gör det enkelt att manövrera maskinen, och den eldrivna kompressorn bidrar till ännu högre komfort.

 • Mindre underhåll

  Eftersom den eldrivna EW240-materialhanteraren saknar motorrelaterade förbrukningskomponenter, såsom motorolja, filter och vattenavskiljare, är den mindre underhållskrävande än konventionella maskiner. Det här innebär att den eldrivna EW240-materialhanteraren kan minska dina underhållskostnader väsentligt. När underhållsåtgärder krävs kan de utföras snabbt och enkelt, eftersom pumpen och kylmodulen är åtkomliga på marknivå.


Perfekt återvinningspartner

Behöver du en kraftfull materialhanterare som kan minska dina driftkostnader? I så fall är vår eldrivna EW240-materialhanterare rätt alternativ för dig.

 • Nollutsläpp

  Arbeta inomhus utan extra kostnader, tack vare en eldriven maskin med nollutsläpp. Utan dieselmotor sker inga avgasutsläpp, och maskinen kan användas dygnet runt utan att påverka den omgivande luften. Den eldrivna EW240-materialhanteraren är ren och tyst, och därmed den perfekta maskinen för applikationer inomhus.

 • Lägre driftkostnad

  Dina energikostnader minskar eftersom elektricitet är en mer kostnadseffektiv kraftlösning än bränsle. Den eldrivna EW240-materialhanteraren använder inga motorrelaterade förbrukningsartiklar, vilket minskar underhållsbehovet så att dina driftkostnader blir ännu lägre.

 • Inga tomgångskostnader

  En konventionell maskin som stundtals sätts i tomgångsläge på arbetsplatsen, kostar pengar trots att den inte bidrar till produktivitet. Men en eldriven maskin som inte arbetar, förbrukar ingen energi. Därmed minskar din totala energiförbrukning liksom maskinslitaget.