Volvo Group tecknar avtal på SSAB Zero™ – ett nytt stål utan fossila utsläpp

28 mars 2023

SSAB tillverkar stål baserat både på järnmalm (idag genom masugnsteknik) och återvunnet stål (i ljusbågsugn).

– Vi är stolta över att redan idag kunna stärka vår portfölj med SSAB Zero™, då vi ser ökande kundefterfrågan på stål med låga utsläpp, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef för SSAB. Genom att ytterligare förbättra processen för ståltillverkningen kommer vi framöver kunna tillhandahålla ett heltäckande erbjudande med nollutsläpp samtidigt som vi minskar påverkan på planeten. Det är särskilt glädjande att vi redan vid lanseringen har kunnat teckna ett avtal för SSAB Zero™ med Volvo Group.

– Det är uppmuntrande att notera den kontinuerliga utvecklingen av koldioxidsnåla lösningar. Vi gör stora framsteg genom introduktionen av material med låga utsläpp tillverkade av återvunnet stål med SSAB Zero™ i våra produkter. Parallellt med det fossilfria stålet som vi redan har infört är detta ytterligare ett steg mot helt klimatneutrala transportlösningar. Vårt partnerskap med SSAB påskyndar denna upprampning, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef på Volvo Group.

SSAB Zero™ är ett stål utan fossila koldioxidutsläpp, baserat på återvunnet stål och producerat med fossilfri energi. Koldioxidkompensation eller omfördelning av utsläppsminskningar tillämpas inte. Kvaliteten och produktegenskaperna är desamma som för SSABs vanliga stål. Målsättningen är att leverera 40 000 ton SSAB Zero™  2023 och stegvis öka leveranserna till 100 000 ton 2025.

Under 2021 levererade SSAB världens första fossilfria stål till Volvo Group och under 2022 levererade SSAB 500 ton fossilfritt stål till strategiska kunder.

Fakta om SSABs utsläppsfria stål

SSAB tillverkar två typer av stål utan fossila koldioxidutsläpp: SSAB Zero™ baserat på återvunnet stål, och SSAB Fossil-free™  baserat på järnmalm, båda utan fossila bränslen.

Fakta om SSAB Zero™

SSAB Zero™ produceras utan fossila utsläpp (mindre än 0,05 kg CO2e per kg stål inom scope 1 och 2) i produktionen, inklusive inköpt energi och transporter. SSAB tillämpar marknadsbaserade utsläppsfaktorer för den elektricitet som används och kan säkerställa fossilfri elektricitet genom ursprungsgarantier. Fossila bränslen stannar kvar i marken, då SSAB har implementerat ett system för att hantera och säkerställa tillgång till, och  användning av, alternativa energislag för produktionen av SSAB Zero™. Endast återvunnet stål används som råmaterial, vilket innebär att SSAB Zero™ stödjer den cirkulära ekonomin. SSAB kompenserar inte för koldioxidutsläpp.


Relaterad information


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

+46105563462