Asfaltsläggare

P4820D ABG

Hantera såväl små innerstadsjobb som stora landsvägsprojekt med P4820D ABG från Volvo. P4820D ABG använder den allra senaste, avancerade läggningstekniken och är mycket mångsidig och lättmanövrerad, vilket gör den idealisk för många olika typer av projekt. Dra fördel av hög prestanda och lång drifttid och samtidigt god bränsleekonomi med P4820D ABG – kvalitet som består.
 • Grundbredd
  2.5 m
 • Motoreffekt
  98 kW
 • Asfaltsläggningsresultat
  500 t/h
 • Checkmark
  Vi kan hjälpa med finansiering
 • Checkmark
  Serviceavtal
 • Checkmark
  Anpassa efter dina behov

Specifikation

Ladda ner broschyr

 • Motor
  Volvo D4J
 • Grundbredd
  2.5 m
 • Motorutsläpp
  COM Stage IV
 • Motoreffekt
  98 kW
 • … vid varvtal
  2200 varv/minut
 • Trågstorlek
  12.5 t
 • Maximal lagertjocklek
  300 mm
 • Störta beläggningsbredd
  6.5 m
 • Asfaltsläggningsresultat
  500 t/h
 • Traktorvikt
  12470 kg
P4820D ABG

Funktioner

CareTrack advanced

CareTrack är det moderna telematiksystem som utformats för Volvo Construction Equipment. Håll dig informerad, ta emot rapporter, larm och information som bränslestatus, maskinplacering och timmar så att du kan planera service effektivare. Undvik oplanerade stillestånd och kontrollera att maskinen används effektivt.

 • Serviceintervallhantering

  EPM 3 är ett automatiserat hanteringssystem som uppmärksammar föraren på nödvändigt eller schemalagt underhåll. Systemet informerar om rutinservice, daglig kontrolll, serviceintervall och förfallet underhåll. Systemet lagrar information och innehåller servicehistorik.

 • ultade gummipads och permanent smord kedja

  De nya, slitstarka gummipadsen från Volvo är slitstarka, enkla att byta och kostnadseffektiva. Den permanentsmorda kedjan ger längre serviceintervall samt mindre vibrationer och buller vid transport.

 • Åtkomlighet för service

  Förbättrad åtkomst till servicepunkter från plattformen ger enkelt underhåll, mindre stillestånd och minimerade driftkostnader. Allt dagligt rutinunderhåll och bränslepåfyllning kan snabbt göras från plattformen vilket sparar både tid och energi.

 • Matris

  Med detta verktyg kan Volvo-återförsäljaren göra avancerad analys av maskinens driftdata. MATRIS möjliggör optimerad drift genom att systemet registrerar driftdata och identifierar förbättringsmöjligheter, vilket resulterar i bättre ekonomi och mindre slitage.


Kompakt maskin, många funktioner

P4820D ABG är Volvos minsta 2,5 m asfaltläggare; den kompakta konstruktionen gör att läggaren kan transporteras med exempelvis en vält på samma fordon. Det är Volvos första läggare med det nya EPM 3-styrsystemet och bränslesnål Volvo steg 5-motor.

 • Flera användningsområden

  Den här mångsidiga läggaren kan utnyttjas för många uppgifter oavsett om det gäller läggning av gångvägar, parkeringsplatser, fastighetsuppfarter, gator, landsvägar, grusvägar, riksvägar eller motorvägar. P4820D ABG är lättmanövrerad och utnyttjar avancerad, toppmodern läggningsteknik vilket gör den perfekt för många olika typer av projekt.

 • Transportkonfiguration, där tak och avgasrör kan fällas ned

  Maskinens låga vikt och korta längd gör att den kan transporteras tillsammans med ytterligare utrustning på samma fordon. Transporthöjden kan minskas tack vare att taket och avgasröret enkelt kan fällas ned. Detta gör att omvägar runt broar eller tunnlar på väg till arbetsplatsen kan undvikas.

 • Undervagn och automatisk bandspänning

  Volvos konstruktion med lång undervagn på P4820D ABG – med automatisk bandspänning – har förbättrats och är nu ännu tillförlitligare. De nya bultade gummipadsen (extrautrustning) på larven, med permanentsmord larvkedja ger bättre markkontakt jämfört med konkurrenternas lösningar.

 • Stort tråg

  Den stora trågvolymen gör att inga driftavbrott riskeras till följd av materialbrist, och gör att läggaren kan förflytta sig med konstant hastighet med minimalt antal start och stopp vilket ger en maximalt jämn ytbeläggning. En hydraulisk främre matare underlättar tömning av trågets främre del så att spill och manuell rengöring undviks.


EPM 3

Den nya, mycket avancerade tredje generationens styrsystem för elektronisk läggningshantering, Electronic Paver Management 3 (EPM 3), ger föraren total kontroll över läggningsprocessen. Den unika manöverpanelen med många intuitiva funktioner ger föraren en utomordentlig översikt och kontroll. Föraren har fågelperspektiv över manöverknapparna för alla funktioner, som är ordnade på ett intuitivt och logiskt sätt. Perfekt kontroll över maskinens alla funktioner.

 • Förarplattform och ypperlig överblick

  Föraren har full och oskymd sikt runt läggare, tråg, snäckskruv och skrid för bättre prestanda och högre läggningskvalitet. Det komfortabla förarplatsen ger en vilsam arbetsställning så att föraren kan behålla koncentrationen under långa arbetspass. Den plana plattformen ger mindre snubbelrisk. Ledstänger och de halkskyddade ytorna gör att föraren säkert och stabilt kan röra sig på maskinen.

 • Inställningshanterare

  Tack vare inställningsfunktionen är det möjligt att lagra anpassade inställningar för projekt vilket gör det möjligt att bibehålla en jämn och likformig kvalitet för olika projekt. Vid återkommande, likartade läggningsprojekt kan föraren hämta sparade parametrar från EPM 3-systemet, vilket förenklar maskininställning och sparar tid. När läggningsarbetet har påbörjats kan fininställningar göras för högsta prestanda och produktivitet.

 • Arbetsbelysning

  Sex arbetsstrålkastare underlättar arbete i mörker. Två strålkastare framåt, två bakåt och två sidostrålkastare ger ytterligare belysning. Belysningen kan ökas ytterligare med antingen upp till 10 LED-strålkastare eller ballongstrålkastare.

 • Ljuddämpning

  Volvos läggare har en anmärkningsvärt låg ljudnivå. Ljudnivån sänks ytterligare med ekoläget aktiverat. Denna funktion är speciellt användbar i stadsmiljö eller bostadsområden med bullerbegränsningar.


Skrideffektivitet

Den Volvo ABG-designade skriden värms upp jämnt och snabbt, upp till 3 grader i minuten. Detta ger förbättrad bränsleeffektivitet och snabbare uppstartstider. Den robusta skriddesignen producerar en enhetlig beläggning av hög kvalitet vilket ökar produktiviteten.

 • Skridstyrenhet och nivåreglering

  Via två skridmonterade styrenheter har föraren smidig åtkomst till skridinställningar och övriga inställningar. Via skridstyrenheten (SCU) kan föraren enkelt hantera funktionerna för skrid och materialflöde. Den nykonstruerade skridstyrenheten är flexibel och kan vridas i valfri riktning samt uppåt och nedåt för smidig manövrering av maskinen.

 • Unik snabbkoppling

  Breddningar läggs till eller tas bort på några minuter, utan att några specialverktyg krävs, tack vare Volvos snabbkopplingssystem. De monteras snabbt vilket sparar både tid och pengar. Arbetslaget kan snabbt montera eller ta bort breddningar efter behov.

 • Asfaltstöt

  Skridens stampknivar har eluppvärmning för bättre prestanda och större ytjämnhet. Fullhärdning ger stampknivarna betydligt längre livslängd. Stampknivarna kan enkelt bytas vilket sparar pengar och ökar drifttiden.

 • Fyra styrrör

  Volvos skridar har fyra styrrör för varje hydraulbreddning. De styva rören samverkar och förhindrar att skridbreddningarna vrids när de utsätts för stora påfrestningar. Resultatet är en jämnt kompakterad ytbeläggning.


Volvo powertrain

Volvos asfaltläggare har drivlinekomponenter som konstruerats och byggts av Volvo och de är utformade för att jobba tillsammans. Tack vare många års utveckling har Volvos drivlina oslagbar slitstyrka och prestanda vilket ger lång drifttid, lång komponentlivslängd och god bränsleekonomi.

 • Volvo steg-5 motor

  Volvos steg 5-motorer är kraftfulla och effektiva, konstruerade för låg bränsleförbrukning och hög produktivitet. Använd avancerad teknik, och spara tid och pengar.

 • Ekoläge och bränsleövervakning

  Volvos nya elektroniska, intelligenta system med ekoläge reglerar motoreffekten och ger därmed både motor och komponenter längre livslängd. Ekoläget ger ca 30 % lägre bränsleförbrukning och därmed en effektivare läggare. EPM 3 övervakar den genomsnittliga bränsleförbrukningen och visar daglig bränsleförbrukning samt drifttid för återstående bränslemängd.

 • Förbättrat, högeffektivt hydraulsystem

  Läggarens hydraulsystem är perfekt anpassat till Volvo-motorn för hög prestanda och låg bränsleförbrukning, låga utsläpp och låg ljudnivå. Smart varvtalsstyrning resulterar i en högeffektiv maskin med massor av reservkraft för smidig hantering av de tuffaste uppgifter. Hydraulsystemet förbrukar mindre bränsle men ger lika höga prestanda.

 • Hydraulisk kylfläkt

  Den hydrauliskt drivna och elektroniskt styrda kylfläkten reglerar hastigheten efter behov vilket sänker både bränsleförbrukningen och ljudnivån.