Redskapsfästen

Redskapsfäste VAB-SSL

Med redskapsfästet som följer skidsteerstandard, kan man byta redskap mellan hjullastare och kompaktlastare
Tillgänglig för: L30G

Liknande redskap