Skopor

Fast dikningsskopa

Dikningsskopor är framtagna för markarbeten, rensning av diken, planering, slutarbeten, återfyllning m.m. Bland funktionerna finns dräneringshål som minskar vikten och underlättar frisläppning av material under drift, inbyggda armerade plåtar som ger ökad styrka och styvhet till skopan, samt en bult på kanten som är vändbar.
Tillgänglig för: ECR88D EW60E EC60E ECR58 ECR50 EC27D ECR25D

Liknande redskap