Skopor

Standardskopa – universalskär

Standardskopor är utformade att användas vid olika typer av markförhållanden och vid alla grävningsjobb. De hanterar material som jord, lera och sand, men också svårare mark med grus och sten. De har ett armerat sparskär och svetsade slitdelar som klarar av hårda och kompakta material, samt minskar slitaget på skopan.

För ECR88D

Försäljningskod Gränssnitt Vikt Redskapstyp Kapacitet Skärbredd Sidoskär beskrivning (typ) Slitdelar (typ) Slitdelar (nr)
11839352 SW-type 198 kg Bucket 0.288 800 mm - 8GPE 5
11839359 SW-type 215 kg Bucket 0.333 900 mm - 8GPE 6
11839743 Pin-on type 111 kg Bucket 0.079 300 mm - 8GPE 2
11839744 Pin-on type 132 kg Bucket 0.112 400 mm - 8GPE 3
11839745 Pin-on type 139 kg Bucket 0.143 450 mm - 8GPE 3
11839747 Pin-on type 162 kg Bucket 0.2 600 mm - 8GPE 5
11839749 Pin-on type 182 kg Bucket 0.266 750 mm - 8GPE 5
11839750 Pin-on type 189 kg Bucket 0.288 800 mm - 8GPE 5
11839752 Pin-on type 205 kg Bucket 0.333 900 mm - 8GPE 6
11871321 SW-type 129 kg Bucket 0.122 400 mm - 8GPE 3
11871322 SW-type 154 kg Bucket 0.156 500 mm - 8GPE 4
11871323 SW-type 170 kg Bucket 0.2 600 mm - 8GPE 5
11871324 SW-type 185 kg Bucket 0.244 700 mm - 8GPE 5

För EW60E

Försäljningskod Gränssnitt Vikt Redskapstyp Kapacitet Skärbredd Sidoskär beskrivning (typ) Slitdelar (typ) Slitdelar (nr)
11839360 SW-type 97 kg Bucket 0.062 300 mm - 8GPE 2
11839361 SW-type 106 kg Bucket 0.093 400 mm - 8GPE 3
11839362 SW-type 118 kg Bucket 0.114 500 mm - 8GPE 4
11839363 SW-type 134 kg Bucket 0.144 600 mm - 8GPE 5
11839364 SW-type 145 kg Bucket 0.174 700 mm - 8GPE 5
11839365 SW-type 159 kg Bucket 0.205 800 mm - 8GPE 5
11839366 SW-type 175 kg Bucket 0.235 900 mm - 8GPE 6
11839704 Pin-on type 91 kg Bucket 0.08 355 mm - 8GPE 2
11839706 Pin-on type 93 kg Bucket 0.099 450 mm - 8GPE 3
11839708 Pin-on type 113 kg Bucket 0.114 600 mm - 8GPE 5
11839710 Pin-on type 131 kg Bucket 0.19 750 mm - 8GPE 5
11839713 Pin-on type 149 kg Bucket 0.235 900 mm - 8GPE 6

För EC60E

Försäljningskod Gränssnitt Vikt Redskapstyp Kapacitet Skärbredd Sidoskär beskrivning (typ) Slitdelar (typ) Slitdelar (nr)
11839360 SW-type 97 kg Bucket 0.062 300 mm - 8GPE 2
11839361 SW-type 106 kg Bucket 0.093 400 mm - 8GPE 3
11839362 SW-type 118 kg Bucket 0.114 500 mm - 8GPE 4
11839363 SW-type 134 kg Bucket 0.144 600 mm - 8GPE 5
11839364 SW-type 145 kg Bucket 0.174 700 mm - 8GPE 5
11839365 SW-type 159 kg Bucket 0.205 800 mm - 8GPE 5
11839366 SW-type 175 kg Bucket 0.235 900 mm - 8GPE 6
11839704 Pin-on type 91 kg Bucket 0.08 355 mm - 8GPE 2
11839706 Pin-on type 93 kg Bucket 0.099 450 mm - 8GPE 3
11839708 Pin-on type 113 kg Bucket 0.114 600 mm - 8GPE 5
11839710 Pin-on type 131 kg Bucket 0.19 750 mm - 8GPE 5
11839713 Pin-on type 149 kg Bucket 0.235 900 mm - 8GPE 6

För ECR58

Försäljningskod Gränssnitt Vikt Redskapstyp Kapacitet Skärbredd Sidoskär beskrivning (typ) Slitdelar (typ) Slitdelar (nr)
11839360 SW-type 97 kg Bucket 0.062 300 mm - 8GPE 2
11839361 SW-type 106 kg Bucket 0.093 400 mm - 8GPE 3
11839362 SW-type 118 kg Bucket 0.114 500 mm - 8GPE 4
11839363 SW-type 134 kg Bucket 0.144 600 mm - 8GPE 5
11839364 SW-type 145 kg Bucket 0.174 700 mm - 8GPE 5
11839365 SW-type 159 kg Bucket 0.205 800 mm - 8GPE 5
11839366 SW-type 175 kg Bucket 0.235 900 mm - 8GPE 6
11839704 Pin-on type 91 kg Bucket 0.08 355 mm - 8GPE 2
11839706 Pin-on type 93 kg Bucket 0.099 450 mm - 8GPE 3
11839708 Pin-on type 113 kg Bucket 0.114 600 mm - 8GPE 5
11839710 Pin-on type 131 kg Bucket 0.19 750 mm - 8GPE 5
11839713 Pin-on type 149 kg Bucket 0.235 900 mm - 8GPE 6
11839708 Pin-on type 113 kg Bucket 0.114 600 mm - 8GPE 5
11839710 Pin-on type 131 kg Bucket 0.19 750 mm - 8GPE 5

För ECR50

Försäljningskod Gränssnitt Vikt Redskapstyp Kapacitet Skärbredd Sidoskär beskrivning (typ) Slitdelar (typ) Slitdelar (nr)
11839360 SW-type 97 kg Bucket 0.062 300 mm - 8GPE 2
11839361 SW-type 106 kg Bucket 0.093 400 mm - 8GPE 3
11839362 SW-type 118 kg Bucket 0.114 500 mm - 8GPE 4
11839363 SW-type 134 kg Bucket 0.144 600 mm - 8GPE 5
11839364 SW-type 145 kg Bucket 0.174 700 mm - 8GPE 5
11839365 SW-type 159 kg Bucket 0.205 800 mm - 8GPE 5
11839366 SW-type 175 kg Bucket 0.235 900 mm - 8GPE 6
11839704 Pin-on type 91 kg Bucket 0.08 355 mm - 8GPE 2
11839706 Pin-on type 93 kg Bucket 0.099 450 mm - 8GPE 3
11839713 Pin-on type 149 kg Bucket 0.235 900 mm - 8GPE 6
8282735 Pin-on type 97 kg Bucket 0.09 355 mm BOSC 8GPE 2
8284750 Pin-on type 120 kg Bucket 0.144 600 mm BOSC 8GPE 5
8284751 Pin-on type 138 kg Bucket 0.19 750 mm BOSC 8GPE 5

För ECR40D

Försäljningskod Gränssnitt Vikt Redskapstyp Kapacitet Skärbredd Sidoskär beskrivning (typ) Slitdelar (typ) Slitdelar (nr)
11839372 SW-type 49 kg Bucket 0.063 500 mm - 5MB 4
11839373 SW-type 54 kg Bucket 0.078 600 mm - 5MB 4
11839379 SW-type 66 kg Bucket 0.052 300 mm - 5GPE 2
11839380 SW-type 73 kg Bucket 0.068 400 mm - 5GPE 3
11839381 SW-type 77 kg Bucket 0.091 500 mm - 5GPE 4
11839382 SW-type 89 kg Bucket 0.114 600 mm - 5GPE 5
11839383 SW-type 96 kg Bucket 0.137 700 mm - 5GPE 5
11839669 Pin-on type 56 kg Bucket 0.052 300 mm - 5GPE 2
11839671 Pin-on type 62 kg Bucket 0.068 400 mm - 5GPE 3
11839672 Pin-on type 68 kg Bucket 0.08 450 mm - 5GPE 4
11839673 Pin-on type 72 kg Bucket 0.091 500 mm - 5GPE 4
11839674 Pin-on type 90 kg Bucket 0.114 600 mm - 5GPE 5
11839676 Pin-on type 96 kg Bucket 0.148 750 mm - 5GPE 5

För ECR35D

Försäljningskod Gränssnitt Vikt Redskapstyp Kapacitet Skärbredd Sidoskär beskrivning (typ) Slitdelar (typ) Slitdelar (nr)
11839379 SW-type 66 kg Bucket 0.052 300 mm - 5GPE 2
11839380 SW-type 73 kg Bucket 0.068 400 mm - 5GPE 3
11839381 SW-type 77 kg Bucket 0.091 500 mm - 5GPE 4
11839382 SW-type 89 kg Bucket 0.114 600 mm - 5GPE 5
11839383 SW-type 96 kg Bucket 0.137 700 mm - 5GPE 5
11839669 Pin-on type 56 kg Bucket 0.052 300 mm - 5GPE 2
11839671 Pin-on type 62 kg Bucket 0.068 400 mm - 5GPE 3
11839672 Pin-on type 68 kg Bucket 0.08 450 mm - 5GPE 4
11839673 Pin-on type 72 kg Bucket 0.091 500 mm - 5GPE 4
11839674 Pin-on type 90 kg Bucket 0.114 600 mm - 5GPE 5
11839676 Pin-on type 96 kg Bucket 0.148 750 mm - 5GPE 5

För EC35D

Försäljningskod Gränssnitt Vikt Redskapstyp Kapacitet Skärbredd Sidoskär beskrivning (typ) Slitdelar (typ) Slitdelar (nr)
11839379 SW-type 66 kg Bucket 0.052 300 mm - 5GPE 2
11839380 SW-type 73 kg Bucket 0.068 400 mm - 5GPE 3
11839381 SW-type 77 kg Bucket 0.091 500 mm - 5GPE 4
11839382 SW-type 89 kg Bucket 0.114 600 mm - 5GPE 5
11839383 SW-type 96 kg Bucket 0.137 700 mm - 5GPE 5
11839669 Pin-on type 56 kg Bucket 0.052 300 mm - 5GPE 2
11839671 Pin-on type 62 kg Bucket 0.068 400 mm - 5GPE 3
11839672 Pin-on type 68 kg Bucket 0.08 450 mm - 5GPE 4
11839673 Pin-on type 72 kg Bucket 0.091 500 mm - 5GPE 4
11839674 Pin-on type 90 kg Bucket 0.114 600 mm - 5GPE 5
11839676 Pin-on type 96 kg Bucket 0.148 750 mm - 5GPE 5

Försäljningskod Gränssnitt Gränssnittsnamn Vikt Redskapstyp Kapacitet Skärbredd Slitdelar (typ) Slitdelar (nr)
11872379 Pin-on type U03 40 kg Bucket 0.034 250 mm 5GPE 2
11872380 Pin-on type U03 44 kg Bucket 0.042 300 mm 5GPE 2
11872382 Pin-on type U03 50 kg Bucket 0.056 400 mm 5GPE 3
11872384 Pin-on type U03 59 kg Bucket 0.074 500 mm 5GPE 4
11872385 Pin-on type U04 65 kg Bucket 0.092 600 mm 5GPE 4
11872386 Pin-on type U05 78 kg Bucket 0.11 700 mm 5GPE 5

Liknande redskap