Skopor

Kabelskopa CAX – aggressive cut

Utformad för arbete i smala diken och används ofta vid utläggning av kablar. Skopans långa profil gör att den kan arbeta nära rör, kablar och annat material. Draghållfast stål används på ytor med högt slitage, t.ex. sparskärens framkant och sidor, samt på andra viktiga områden.
Tillgänglig för: ECR88D EW60E EC60E ECR58 ECR50 ECR25D

Liknande redskap