Hydraulhammare

HB25 tystgående

Med den perfekta avvägningen mellan vikt och kraft, så har varje detalj i Volvos hydraulhammare konstruerats för att fungera i harmoni med din Volvomaskin.
Tillgänglig för: EC250E

Liknande redskap