Gripar

Höglyftsgrip – lossning mot vägg

Denna grip är anpassad för lossning mot vägg, och griparmarna kan samla upp timmer längs en vertikal vägg även vid kanterna. Gripen kan användas vid lossning av korta timmerstockar lastade tvärsöver fordonet, samt vid lossning från järnvägsvagnar.

Liknande redskap