Redskapsfästen

Redskapsfäste VAB-BH

Hydrauliskt redskapsfäste optimerat för blockhantering. Möjliggör snabbt, enkelt och säkert byte mellan olika redskap för blockhantering.
Tillgänglig för: L350H

Liknande redskap