Gafflar

Timmerpallgafflar

Tunna och hållbara gaffelspetsar för hantering av staplade plankor. Förlängt bakre stöd ger möjlighet att ta flera staplar

Liknande redskap