Gripar

Höglyftsgrip – standard

Höglyftsgripar för effektiv anpassning till olika arbetsmetoder och arbetsområden. Timmergriparna kan fås med hydrauliska klämarmar eller dubbla triplexkedjor. Griparna är försedda med vändbara och utbytbara slitplattor på spetsarna.

Liknande redskap