Tjänster

Effektiv utlastning

Förbättra dramatiskt effektiviteten i verksamheten med Effektiv utlastning, den perfekta lösningen för projekt där stora mängder material flyttas. Den intelligenta tjänsten kopplar i realtid samman maskinförare, lastbilschaufförer och platschefer för att maximera lönsamheten och hållbarheten i massutgrävningsprojekt.

Optimera din verksamhet

I massutgrävningsprojekt är varje last viktig och även små störningar kan med tiden få stora konsekvenser. Att optimera verksamhetseffektiviteten i lastningsprocessen förbättrar inte bara lönsamheten, utan ökar även projektens säkerhet och reducerar dess miljöpåverkan.


Full med fördelar

Ta farväl av pappersarbete

Eliminera pappersarbetet i administrationen av utlastningen med en helt digitaliserad process. Resultatet är större precision, minskad administration och mindre resursbehov.

Förbättra din arbetsmiljö

Den helt digitaliserade interaktionen mellan maskinförare och lastbilschaufförer gör det möjligt att överlämna kvitton inifrån den säkra hytten, samtidigt som kommunikationen på arbetsplatsen underlättas.

Optimera din nyttolast

Se till att varje last räknas med 95-99 % fyllnadsgrad för varje lastbilslast. Under- och överlastning hör till det förflutna med Effektiv utlastning som hjälper till att minska antalet lastbilstransporter, mängden trafik inom arbetsplatsen samt koldioxidemissioner.

Övervaka produktionen i realtid

Dra nytta av realtidsinformation om produktionen som stöd för bättre planering och för att kunna fatta mer exakta beslut. Med information tillgänglig om bland annat vikt och typen av material som flyttas, samt platserna för lastning och tippning, har platskontoret fullständig insyn i vad verksamheten presterar. Alla intressenter har tillgång till informationen, vilket bidrar till att stärka samarbetet under hela arbetsprocessen.

 

Vill du veta mer?

Läs mer om effektiv utlastning eller kontakta oss.Så fungerar det

Effektiv utlastning är en molnbaserad mjukvarulösning som är utformad för att förbättra precisionen och effektiviteten i massutgrävningsprojekt. Oavsett utrustningens märke kopplar den samman alla parter i lastningsprocessen – från arbetsplatsen till platskontoret – via ett lättanvänt gränssnitt.

 • Lastbilschauffören

  • Öppnar webbplatsen Efficient Load Out
  • Före ankomsten till arbetsplatsen, registrerar fordonet med hjälp av registreringsnumret och anger maximal nyttolast.
 • Maskinföraren

  • Loggar in i samma system som lastbilschauffören
  • Ser listan med lastbilar som väntar på att bli lastade på arbetsplatsen
  • "Kallar" med en knapptryckning på en ledig lastbil som ska lastas
  • Fyller lastbilen till dess optimala nyttolast, baserat på vikten och typen av material som registrerats i systemet
 • Projektledningskontoret

  • Alla inmatningar rapporteras till molnet och presenteras på en instrumentpanel i realtid
  • Produktionsrapporter med sammanfattningar finns också tillgängliga dagligen, veckovis eller månadsvis

Kontaktperson