Hållbarhet

Med omfattande kunskap och lång erfarenhet inom anläggningsmaskiner strävar Swecon aktivt efter att skapa en mer hållbar framtid.

Bidra till en hållbar utveckling

Byggbranschen ansvarar för mer än 30 % av utsläppen av växthusgaser. Vi har ett ansvar att förändra det och ge tillbaka till miljön. För oss är hållbarhet inte ett tillägg – det är en del av vilka vi är.

Långsiktiga och hållbara arbetssätt

Som företag tror vi på och strävar efter en hållbar framtid. Vi är engagerade i att se till att vi utvecklar de mest hållbara sätten att arbeta för att säkerställa högsta miljövänliga standard.

ISO-certifiering

Swecon är certifierat enligt ISO9001 (det mest tillämpade, etablerade och accepterade kvalitetssystemet som är internationell standard) och ISO14001 (det mest tillämpade, etablerade och accepterade miljösystemet för att minska negativ miljöpåverkan i ett företag) och vi arbetar kontinuerligt för att förbättra våra processer för att minska vår miljöpåverkan.


Exempel på vårt hållbarhetsarbete

 • Regelbundna interna och externa certifieringsgranskningar

  Genom regelbundna certifieringsgranskningar ser vi till att vi uppfyller hållbarhetsstandarder och miljömål.

 • Fossilfria alternativ

  Vårt långsiktiga mål är att använda fler fossilfria alternativ till våra anläggningsmaskiner och därmed minska koldioxidutsläppen.

 • Minska miljöpåverkan

  Genom årliga analyser av vårt klimatutsläpp siktar vi på att utveckla en klimatstrategi för att uppnå klimatneutralitet.

Swecons riktlinjer för kvalitet och miljö

Vi arbetar för en bättre framtid

Swecon Anläggningsmaskiner AB arbetar kontinuerligt med kvalitet och miljö för att ständigt bli bättre och verka för en bättre miljö idag och i framtiden.

Swecon är certifierade enligt ISO9001 och ISO14001 och arbetar kontinuerligt för att förbättra processer och minska vår miljöpåverkan.

Swecon Anläggningsmaskiner AB är återförsäljare av Volvo anläggningsmaskiner i Sverige. Swecons affär bygger på att våra kunder upplever trygghet, ansvar och kreativitet med oss och våra produkter och tjänster.

För oss innebär det också att vi skall värna om miljön och förebygga föroreningar, samt bidra till hållbar utveckling.

Vi uppnår detta genom att:

 • Vi ska ha kunskapen och kompetensen, vi ska finnas nära kunden och vara tillgängliga
 • Vi ska visa omtanke genom att ta ansvar och hålla det vi lovar – mot medarbetare såväl som mot kunder och partners
 • Vi ska vara kreativa och drivas av ständig framåtanda, vara ledande, nytänkande och lösningsorienterade, för att bli den självklara partnern
 • Vi ska utveckla våra erbjudanden och förbättra våra processer genom att sätta mål och lära oss av misstag
 • Vi arbetar med ständiga förbättringar och förbättrar kontinuerligt vår kunskap om kundförväntningar och miljöpåverkan, tar till vara de bästa metoderna och standardiserar dessa i hela verksamheten
 • Vi lär organisationen och våra kunder hur de väljer och använder våra produkter på så miljövänligt sätt som möjligt
 • Ha en god dialog med myndigheter och andra intressenter och att leva upp till bindande krav som påverkar oss
 • Ständigt se över och förbättra vår resursanvändning såsom energi, kemikalier och material
 • Vi arbetar nära och ställer krav på våra leverantörer gällande kvalitet och miljöpåverkan


MER INFORMATION
Johan Lejdberg
KMA-ansvarig (HSEQ)
tel: +46 10 556 00 22
e-mail: johan.lejdberg@swecon.com