Tjänster

Bränslerådgivning

Sänk dina driftkostnader med våra pålitliga experter. Bränslerådgivning är utformad för att identifiera förbättringsområden för att säkerställa långvarig bränsleeffektivitet.

 • Utvärdera din prestation

  Få en fördjupad utvärdering av prestandan för dina Volvo-maskiner, följt av ett skräddarsytt program baserat på specifika områden i din verksamhet.

 • Skräddarsy din handlingsplan

  Implementera en handlingsplan för din verksamhet baserat på expertråd. Välj de områden som du vill fokusera på, till exempel arbetseffektivitet, väntetid eller överdriven tomgångstid för att förbättra bränsleeffektiviteten.

 • Bibehåll dina framgångar

  Optimera långsiktig bränsleeffektivitet och få regelbunden uppföljning av prestandan. Arbeta i nära samarbete med våra experter för att säkerställa långvariga resultat.

FAQ: Hydrerade vegetabiliska oljor (HVO)

 • HVO, hydrerade vegetabiliska oljor, är förnyelsebar diesel som framställs av vegetabiliska och animaliska fetter. HVO tankas som vanlig diesel men minskar de fossila koldioxidutsläppen med upp till 90 procent, beroende på råvara. HVO minskar även kväveoxid-utsläpp och partikelutsläpp.

 • Bränslet framställs i en industriell process av vegetabiliska och animaliska fetter, som till exempel rapsolja eller slakteriavfall. Och det fungerar precis som vanlig diesel men minskar de fossila koldioxidutsläppen med upp till 90 procent, beroende på vilken råvara som har använts. HVO till sin kemiska uppbyggnad är i stort sett är identisk med diesel. Det är bara densitet som avviker något vilket gör att HVO klassas i en egen standard — EN 15940. Detta gör att HVO kan användas i Volvos motorer utan några anpassningar på maskinerna. Några förändringar i servicepunkter eller intervall är inte heller nödvändiga.

 • Nej. Inga anpassningar behövs på maskinen eller i maskinens mjukvara. 100-procentig HVO fungerar under samma förutsättningar som konventionell diesel oavsett om motorn är utrustad med avgasrening eller ej.

 • Nej. Några förändringar i servicepunkter eller intervall är inte heller nödvändiga.

 • Svaret uppdateras inom kort!

 • Ja, HVO och MK1 diesel kan blandas.

 • I princip, ja, men se HVO-leverantörers bränslespecifikationer för mer information. Välj gärna ett HVO100-bränsle där innehållet är säkerställt att vara av förnyelsebara typer.

 • HVO100 grumlar sig mycket mindre än vanlig diesel vilket innebär att HVO100 är ett mycket bra bränsle att använda vintertid för Volvo entreprenadmaskiner. Se HVO100-tillverkares specifikationer för drift vintertid.

 • Ja, samt en positiv egenskap som HVO100 har är att den inte drabbas av biologisk tillväxt i bränslet och farmartankar vid längre lagringstider. 

 • Ja, Volvo CE godkänner sina motorer att drivas på förnyelsebar syntetisk diesel HVO i samtliga av dagens produktionsaktuella maskiner, samt föregående modeller. Garantin på motorn gäller som vanligt.

 • Ja, Ad-Blue och SCR-processen kommer att fungera normalt med HVO.

 • Godkänt HVO ska uppfylla CEN prEN15940.