Tjänster

ActiveCare

Håll dina maskiner i toppskick, minska oplanerade driftstopp och minimera reparationskostnader med hjälp av telematikdata som består av en kombination av maskinövervakning dygnet runt och rapporter om maskinparkanvändning.

 • Reducera oplanerade driftstopp

  Identifiera och åtgärda mindre problem så snart som möjligt med hjälp av värdefull insikt om maskinens hälsa. Få varningar omedelbart om en maskinintervention krävs.

 • Optimera maskinreparationer

  Tillbringa mer tid på arbete och mindre tid på att vänta. Tack vare fjärrdiagnos kommer en skicklig Swecon-tekniker att tillhandahålla allt underhåll du behöver.

 • Minimera oförutsedda kostnader

  Effektivisera underhållskraven och minska onödiga resor. Swecon kan ge råd om maskinreparationen kan planeras till ditt nästa servicetillfälle.

Hur det fungerar

 • 1

  Datainsamling

  Din maskins data samlas in via CareTrack – Volvos telematiksystem – och skickas sedan till Volvo Uptime Center.

 • 2

  Realtidsanalys

  Volvos experter bevakar dina maskiner i realtid och skickar varningar till Swecon. Om det behövs åtgärder kommer Swecon att kontakta dig för att ge råd om nästa steg.

 • 3

  Veckovisa hälsorapporter

  Din information sammanställs också i en PDF-rapport och skickas till din inkorg varje vecka.


Från rapport till handling​

Färdig analys​

Identifiera områden där drifttiden kan förbättras i en veckorapport med inblick i hur dina maskiner används. Vidta åtgärder och arbeta nära Swecon för att säkerställa att din maskin förblir i optimalt skick.​

Lättanvänd data​

Med hjälp av viktig information i ett lättförståeligt format kan du eliminera behovet av att söka igenom komplicerad data. Rapporten är anpassad till din organisation och ger en översikt över flottan – ända ner till enskilda maskiner.​

Kostnadskontroll​

Upptäck ojämn maskindrift och se till att din maskin används på rätt sätt. Med viktiga insikter i din maskindrift kan du förbättra driftmetoder, minimera reparationskostnader och effektivt hantera servicerutiner.​

Analys av maskinanvändning​

Håll dig uppdaterad om hur din maskin används och identifiera områden för att minska belastningen på maskinen. För varje driftsvarning innehåller rapporten en förklaring av de långsiktiga effekterna samt tips om hur man undviker problemet.​

Tekniska larm ​

Få de senaste uppdateringarna om din maskins tillstånd. Tack vare en lista över tekniska larm som genereras av maskinen, som låg kylvätskenivå och hög motortemperatur, vet du omedelbart vilka områden som behöver uppmärksammas.​